จันทบุรี-รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์น้ำก่อนเข้าฤดูฝน ขอเกษตรกรและประชาชนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าหวั่นฝนทิ้งช่วง

จันทบุรี-รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์น้ำก่อนเข้าฤดูฝน ขอเกษตรกรและประชาชนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าหวั่นฝนทิ้งช่วง

วันนี้ ( 12 พ.ค.66 ) นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นายอำเภอ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อสำรวจ และประเมินสถานการณ์น้ำก่อนเข้าฤดูฝน โดยในจุดแรกรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ลงพื้นที่รับทราบปัญหา อุปสรรค ความต้องการ ความคืบหน้า และสถานการณ์น้ำที่อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ อำเภอโป่งน้ำร้อน

ซึ่งมีนายกสมาคมชาวสวนลำไยได้นำเสนอข้อมูลของปัญหา และการแก้ไขปัญหาหลังจากที่มีเกษตรกรได้รับผลกระทบจากการกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนริมขอบอ่างฝั่งอำเภอสอยดาวได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นทำให้มีพืชผลบางส่วนเสียหาย ซึ่งทางสมาคมจะร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหาทางเยียวยาช่วยเหลือต่อไป อย่างไรก็ตามปริมาณการกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธมีปริมาณเพียงพอในการใช้อุปโภค – บริโภค และการเกษตร


หลังจากนั้นคณะฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเขื่อนคิรีธาร และโรงไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ความต้องการ และการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำที่มุ่งเน้นป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยแล้งในช่วงฤดูแล้ง ลดผลกระทบประชาชนผู้ใช้น้ำตลอดลุ่มแม่น้ำจันทบุรี และลุ่มน้ำเวฬุ ที่ต้องจัดสรรน้ำหลังจากผลิตกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอแก่ประชาชนผู้ใช้น้ำ อาทิ การจัดการแหล่งน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาในเขตอำเภอเมือง การบริหารจัดการน้ำอุปโภค – บริโภค และการเกษตรแก่เกษตรกรทั้งในอำเภอมะขาม อำเภอเมือง และอำเภอขลุงรวมทั้งพื้นที่ข้างเคียง

ทั้งนี้จากการลงพื้นที่พบว่าปริมาณน้ำที่กักเก็บมีเพียงพอในการอุปโภค บริโภค และต้องเตรียมพร้อมสำหรับการบริหารจัดการน้ำที่จะเข้ามาเติมใหม่ในช่วงฤดูฝนนี้ อย่างไรก็ตาม กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศว่าประเทศไทยจะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ดังนั้นจึงเป็นห่วงประชาชนผู้ใช้น้ำ รวมทั้งเกษตรกรจึงขอให้ประชาชนและเกษตรกรใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ควรมีพื้นที่กักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภค – บริโภคให้เพียงพอไม่ประมาท

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

Related posts