กาฬสินธุ์-โรงตึ๊งคืนกำไรแจกไข่ให้ลูกค้าบรรเทาความเดือดร้อนก่อนเปิดภาคเรียน

กาฬสินธุ์-โรงตึ๊งคืนกำไรแจกไข่ให้ลูกค้าบรรเทาความเดือดร้อนก่อนเปิดภาคเรียน

ลูกค้าโรงรับจำนำหรือสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าคิวรับแจกไข่ไก่และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ในโอกาสครบรอบก่อตั้ง 63 ปี แห่งการช่วยเหลือประชาชน เป็นการคืนกำไร บรรเทาความเดือดร้อนให้ลูกค้า ประชาชน ในช่วงที่จะเปิดภาคเรียน บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ที่สถานธนานุบาลหรือโรงรับจำนำเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ติดตามบรรยากาศการให้บริการลูกค้า และแจกไข่ไก่พร้อมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เนื่องในวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาล 63 ปี แห่งการช่วยเหลือประชาชน โดยมีนายธันยพัต คนหมั่นนิธิโชติ ผู้จัดการสถานธนานุบาล พร้อมเจ้าหน้าที่ ต้อนรับและให้บริการลูกค้า

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2503 ให้กระทรวงมหาดไทยรับเรื่องการจัดตั้งสถานธนานุเคราะห์ (โรงรับจำนำหรือสถานธนานุบาล) ในต่างจังหวัดไปดำเนินการ เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนยากจน จะได้ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากเอกชน ซึ่งเสียดอกเบี้ยในอัตราสูง


นายจารุวัฒน์กล่าวอีกว่า ในโอกาสครบรอบการจัดตั้งสถานธนานุบาลปี 2566 ซึ่งเป็นปีที่ 63 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จึงได้ร่วมกับสถานธนานุบาลหรือโรงรับจำนำเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมคืนกำไรให้ลูกค้า และถือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพให้ลูกค้า ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครองเด็กนักเรียน ที่กำลังจะเปิดภาคเรียน โดยแจกไข่ไก่และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำนวน 160 ชุด ให้กับประชาชนและลูกค้าที่มาใช้บริการ
ด้านนายธันยพัต คนหมั่นนิธิโชติ ผู้จัดการสถานธนานุบาลกล่าวว่า ในส่วนของการให้บริการลูกค้า ประชาชน ของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์นั้น ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษระหว่างวันที่ 1 มิ.ย-31 ก.ค.66 เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท ดอกเบี้ย 0.25 และเงินต้นเกิน 5,000 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ยเพียง 1 % ต่อเดือน จึงขอเชิญชวนลูกค้า ประชาชนทั่วไป มาใช้บริการโดยพร้อมเพรียงกัน

Related posts