ชลบุรี-สัตหีบ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ Kick Off ไทยโหวต คนไทยพร้อมออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ชลบุรี-สัตหีบ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ Kick Off ไทยโหวต คนไทยพร้อมออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

วันที่ 9 พ.ค.66 ที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้จัดให้มีกิจกรรม รณรงค์ สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ภายใต้กิจกรรม Kick Off “ไทยโหวต คนไทยพร้อม ใช้สิทธิ โดยมี นาย สุนทร มูเนาวาเราะ นายอำเภอสัตหีบ พ.ต.อ.ปัญญา ดำเล็ก ผกก.สภ.สัตหีบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่สัตหีบ ร่วมเดินขบวนถือป้ายประชาสัมพันธ์ รอบตลาดสัตหีบ


ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยสำนักประชาสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่ เวลา 08.00 – 17.00 น. ภายใต้กิจกรรม Kick Off “ไทยโหวต คนไทยพร้อม ใช้สิทธิ”


สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและทุกภาคส่วน มีความพร้อมใน 3 ด้าน คือ ความพร้อมในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ความพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง และความพร้อมที่จะออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพและรวมพลังออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างพร้อมเรียงกัน

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts