กองทัพเรือ เปิดให้พรรคการเมือง เข้าค่ายปราศรัยรวม ดำรงความเป็นกลางทางการเมือง

กองทัพเรือ เปิดให้พรรคการเมือง เข้าค่ายปราศรัยรวม ดำรงความเป็นกลางทางการเมือง

 


พลเรือเอก ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า
ในช่วงเย็น วันพรุ่งนี้ 7 พ.ค.66 กองทัพเรือ ได้เปิดพื้นที่อาคารพักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ เขตบางนา ให้พรรคการเมืองต่างๆ จัดกิจกรรมปราศรัยรวม บริเวณลานกีฬา ระหว่างเวลา 16.00-18.30 น. โดยพรรคการเมืองต่างๆ ที่ได้แจ้งความประสงค์ จะเข้ามาปราศรัยประกอบด้วย พรรคภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทย พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคไทยสร้างไทย และพรรคประชาธิปัตย์ โดยได้จัดให้มีลำดับการปราศรัย ดังนี้

เวลา 16.00-16.30 น. พรรคภูมิใจไทย
เวลา 16.30-17.00 น. พรรคเพื่อไทย
เวลา 17.00-17.30 น. พรรครวมไทยสร้างชาติ
เวลา 17.30-18.00 น. พรรคไทยสร้างไทย
เวลา 18.00-18.30 น. พรรคประชาธิปัตย์
โฆษกกองทัพเรือ กล่าวว่า กองทัพเรือ มีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนการเลือกตั้งที่จะเกิดขึัน โดยการจัดให้มีการปราศรัยได้มีการเชิญ กกต.ประจำพื้นที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ ซึ่งการสนับสนุนพื้นที่หน่วยในการปราศรัยหาเสียง รวมถึงการปิดประกาศของผู้สมัคร จะคำนึงถึงความโปร่งใส เท่าเทียม และเป็นกลาง

และขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพเรือ ตลอดจนพี่น้องประชาชน ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง เข้าร่วมฟังการปราศรัย ดังกล่าว
โฆษกกองทัพเรือ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เน้นย้ำกำลังพลให้วางตัวเป็นกลางทางการเมือง พร้อมทั้งเปิดกว้างให้ทุกคนมีสิทธิในการตัดสินใจของตัวเอง และหากพบว่ากำลังพลนายใดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกตั้ง หรือการดำเนินการในส่วนบุคคล ที่ทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปตามความยุติธรรม และหากพบว่าผิดจากระเบียบของกองทัพ จะมีโทษทางวินัยของกองทัพนอกเหนือจากโทษทางกฎหมาย ที่จะได้รับตามไปด้วย

ทั้งนี้ กองทัพเรือ ดำรงความเป็นกลางทางการเมือง ยึดหลักสามัคคี ไม่ขัดแย้ง เป็นทหารอาชีพ พร้อมทำงานและสนับสนุนรัฐบาล ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน เพื่อดำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

สำนักงานโฆษกกองทัพเรือ

Related posts