นราธิวาส-ผบ.ฉก.นราธิวาส แถลงแผนการซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจชายแดนใต้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

นราธิวาส-ผบ.ฉก.นราธิวาส แถลงแผนการซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจชายแดนใต้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ศูนย์ควบคุมสั่งการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอ สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาสพลตรี เฉลิมพร  ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ร่วมแถลงแผนการซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจชายแดนใต้

ซึ่งอำเภอสุไหงโกลก ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจ 1 ใน 8 เมืองหลัก ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ต้องเฝ้าระวังไม่ให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ได้ เป็นการบูรณาการกำลัง 3 ฝ่าย ระหว่างเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้เน้นกำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติงานยกระดับการรักษาความปลอดภัยฐานปฏิบัติการ ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ และหมั่นซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่อง ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลาและเต็มขีดความสามารถ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งขอให้ทุกภาคส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ในพื้นที่ได้บูรณาการกำลัง และบูรณาการปฎิบัติ ดำเนินการซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเข้มงวด

ต้องเฝ้าระวังไม่ให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ได้ ในการป้องกัน เฝ้าระวัง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้กับพี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยว และนักลงทุนทางเศรษฐกิจ ที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งหากพื้นที่ปลอดภัยไม่เกิดเหตุการณ์จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้กลับมาคึกคักเหมือนเดิม ซึ่งการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุครั้งนี้ มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนเข้าใจ ขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติในการแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น

โดยการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในพื้นที่เมืองเศรษฐกิจ 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนราธิวาส, อำเภอสุไหงโก-ลก, อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส/อำเภอเมืองยะลา, อำเภอเบตง จังหวัดยะลา/อำเภอเมืองปัตตานี, อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่ออุดรอยรั่วลดช่องว่างที่คนร้ายใช้ก่อเหตุได้กำชับให้ทุกหน่วยในพื้นที่เพิ่มมาตรการเข้มงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัย

และต้องมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดเหตุที่สร้างความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน รวมทั้งนำข้อเน้นย้ำจาก พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาพื้นที่ให้ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย

 

ข่าว.แวดาโอ๊ะ​ หะไร​ จ.นราธิวาส

Related posts