เพชรบูรณ์ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

เพชรบูรณ์ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล


เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2566 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา)
โดย นาวาอากาศเอก ยุทธศาสตร์ ธรรมเดชศักดิ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานในพิธี เปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี 2566 ณ วัดโบสถ์ชนะมาร ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์


พร้อมทั้งจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 ฯ ร่วมกับ ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ , ส่วนราชการ , อบต.สะเดียง และตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ โดยมีผู้ร่วมงาน จำนวน 1,015 คน ร่วมกันเก็บกวาดทำความสะอาด กำจัดวัชพืช และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบพื้นที่วัดโบสถ์ชนะมาร เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เคารพยิ่งของปวงชนชาวไทย

Related posts