สระบุรี/สงกรานต์ “ชมรมชาวใต้สระบุรี” สืบสานประเพณีถวายสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

สระบุรี/สงกรานต์ “ชมรมชาวใต้สระบุรี” สืบสานประเพณีถวายสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ


วันนี้ ( 30 เม.ย.2566) ณ วัดดาวเสด็จ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี “ชมรมชาวใต้ จังหวัดสระบุรี” นำโดย พล.ท. ทรงธรรม แจ่มอัมพร ดร.ภาณุพงศ์ ทิพยเศวต คณะกรรมการ/สมาชิก ชมรมชาวใต้ จังหวัดสระบุรี ร่วมกันจัดงาน “สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร”ผู้สูงอายุ เพื่อสืบสานประเพณีวัน”สงกรานต์” ประจำปี 2566 โดยมีครอบครัว พี่น้องชาวใต้ ใน จังหวัดสระบุรีร่วมงานเป็นจำนวนมาก.

 

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

Related posts