เกาะโอนจัดแข่งขันไซเคิ้ลครอส & เอ็นดูโรครอส ดึงเยาวชนห่างไกลยาเสพติด รถซิ่งหันมาแข่งถูกกฎหมาย

เกาะโอนจัดแข่งขันไซเคิ้ลครอส & เอ็นดูโรครอส ดึงเยาวชนห่างไกลยาเสพติด รถซิ่งหันมาแข่งถูกกฎหมาย


วันนี้ 30เมษายน 2566 ที่สนามแข่งรถจักรยานยนต์ชั่วคราว KOT บ้านเกาะโอน หมู่ที่ 4 ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา จัดการแข่งขันไซเคิ้ลครอส & เอ็นดูโรครอส โดยมี นายเกรียงไกร พรหมพันธ์ ผู้จัดการแข่งขันฯ ได้กล่าวรายงานในการจัดแข่งขันฯให้นายสมหมาย บุญสว่าง ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ โดยจัดให้มีการแข่งขันรถจักรยานยนต์จำนวนหลายรุ่น


มีวัตถุงประสงค์ เพื่อให้นักแข่งมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง , เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ,เพื่อให้ประชาชน และเยาวชน และวัยรุ่น ( รถซิ่ง ) หันมาสนใจการกีฬา และแข่งรถจักรยานยนต์ที่ถูกต้อง ที่สำคัญเพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด้วย


ซึ่งในการแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุกสนาม มีการมอบถ้วยชนะเลิศให้กับนักแข่งรถจักรยานยนต์ รุ่น ละ 5 รางวัลด้วย โดยการแข่งขันรุ่นรถจักรยานยนต์ ขนาด 125 ซีซี. ชนะเลิศที่ 1 ได้แก่ นายอาดำ มาเลเซีย ชนะเลิศที่ 2 ช้างน้อย นาหม่อม ชนะเลิศที่ 3 ฟีโน้ สตูล ชนะเลิศที่ 4 ต่ำ สะเดา และชนะเลิศที่ 5 ได้แก่ ช่างน็อต หาดใหญ่


กำหนดการแข่งขันเสร็จสิ้นภายใน 1 วัน ซึ่งทางสนาม KOT เกาะโอน ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จะได้ทำการส่งเสริมจัดการแข่งขันครั้งต่อไป จะประกาศให้ทราบล่วงหน้าด้วย

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts