Dow ใส่ใจผู้สูงอายุ สนับสนุนกว่า 8 แสนบาท สืบสานประเพณีสงกรานต์ชุมชน

Dow ใส่ใจผู้สูงอายุ สนับสนุนกว่า 8 แสนบาท สืบสานประเพณีสงกรานต์ชุมชน

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) โดยนายณัฐพงศ์ จิรวัฒนาวรกุล ผู้จัดการแผนกกิจการเพื่อสังคมและชุมชนและชุมชนสัมพันธ์ นำพนักงานจิตอาสาร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์และกิจกรรมสานสัมพันธ์วันผู้สูงอายุประจำปี โดยลงพื้นที่เยี่ยมเยือนชุมชนด้วยความห่วงใย ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัว เป็นพี่เลี้ยงในกีฬาสีผู้สูงอายุ พร้อมมอบเสื้อม่อฮ่อม 4,000 ตัว และอาหารรวมมูลค่ากว่า 800,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนในเทศบาลเมืองมาบตาพุดและอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 4-30 เมษายน 2566

Related posts