SPRC ร่วมสืบสานปีใหม่ไทยเพิ่มพลังใจให้สังคม รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และสนับสนุนทุนการศึกษาเยาวชน

SPRC ร่วมสืบสานปีใหม่ไทยเพิ่มพลังใจให้สังคม รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และสนับสนุนทุนการศึกษาเยาวชน

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย ในกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด และ อบต. ตะพง รวมถึงกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านจังหวัดระยอง เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทย พร้อมทั้งบริจาคเงินทำบุญสงกรานต์และมอบของขวัญแก่ผู้สูงอายุ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท

นอกเหนือจากการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทยแล้ว SRPC ยังได้มอบทุนสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่บุตรหลานชุมชนและกลุ่มประมงฯ รวมกว่า 430,000 บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาชนในท้องถิ่นอีกด้วย

Related posts