รายงานพิเศษ นโยบายดัน”หาดใหญ่”เป็นศูนย์กลางทางการเงิน”ของประชาธิปัตย์ “ปัง” ดันให้”นิพัฒน์” เป็น สส. เขต 2 ได้จริง

รายงานพิเศษ
นโยบายดัน”หาดใหญ่”เป็นศูนย์กลางทางการเงิน”ของประชาธิปัตย์ “ปัง” ดันให้”นิพัฒน์” เป็น สส. เขต 2 ได้จริง


เลือกตั้งครั้งนี้ พรรคการเมืองทุกพรรค ให้ความสำคัญกับพื้นที่ของ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.หาดใหญ่ เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ ที่ในการเลือกตั้งเมื่อปี 2562 ต้องสูญเสีย สส. ในพื้นที่ ซึ่ง ประชาธิปัตย์ ยึดครองอย่างยาวนาน ให้กับ”เด็กหนุ่มอย่าง “ศราตรา ศรีปาน “ ผู้สมัครของพรรคใหม่”ถอดด้าม” อย่าง” พลังประชารัฐ ดังนั้นในการเลือกตั้งครั้งนี้ “ขุนพล”ของ”ประชาธิปัตย์” อย่าง”นิพนธ์ บุญญามณี” จึงต้องทำทุก”วิถีทาง” ในการเอาพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ 2 คือ “หาดใหญ่” กลับคืนมาให้ได้


เขต 2 หรือ”เขตเทศบาลนครหาดใหญ่” ซึ่งเป็น”เมืองหลวง”ของภาคใต้ ที่ หลายปีที่ผ่านมา ก่อนหน้าจะมีปัญหาของ”โควิด 19 มีความ”ซบเซา” เป็นอย่างมาก “ร้านรวง” ในถนนสายเศรษฐกิจ” อย่าง นิพัทธ์อุทิศ 1 – 2 – 3 ตลาต”สันติสุข” และ”ศูนย์การค้ากิมหยง” ที่เคย คึกคัก แน่นขนัด “ร้างไร้” ผู้คน สถานบริการบันเทิง ที่เคนเป็น”อัครสถาน” ก็”ซบเซา” จากนักเที่ยว ผู้คนไป”กระจุก”ตัวที่ “ศูนย์การค้า” ที่เป็น”ทุนใหญ่” ในรอบๆ ตัวเมืองหาดใหญ่ ที่ สะดวก สบาย และมีครบทุกอย่าง รวมทั้งหนีการ”จราจร” ติดขัด” ใน “ตัวเมือง” ที่ แก้ไม่ตก หรือเพราะไม่แก้ ก็ไม้รู้ หลายคนที่อยู่”หาดใหญ่” และหลายคนที่มองเห็นความ “เปลี่ยนแปลง” ที่เกิดขึ้น ถึงกับบอกว่า”หาดใหญ่”ตายแล้ว และ “หาดใหญ่” ยากที่จะ กลับมาเหมือนเดิม


ดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้ อย่างน้อยมีพรรคการเมือง 2 พรรค ที่มี นโยบาย ที่ชัดเจนในการ”ฟื้นฟู” เมืองหาดใหญ่ เช่นพรรคภูมิใจไทย ที่มี”คหบดีใหญ่” ที่เป็นคน”หาดใหญ่” อย่าง”พิพัฒน์ รัชกิจประการ” รักษาการ รมต. ท่องเที่ยวและกีฬา”ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้”อนุทิน ชาญวีรกุล “ หัวหน้าพรรค มอบหมายให้ทำหน้าที่เป็น” แม่ทัพ” ของภาคใต้
และ”พรรคประชาธิปัตย์” เจ้าของที่นั่งเดิม ที่ส่ง “นิพนธ์ บุญญามณี” ขุนพลของพรรค ทำหน้าที่”ทวงคืน” ที่นั่งใน เขต 2 หาดใหญ่ ที่เป็นของพรรคมายาวนานกลับมาให้ได้ ซึ่งไม่ได้หมายถึงเขต 2 อย่างเดียว ที่”นิพนธ์” ต้อง “ทวงคืน” นั้นหมายถึงเขตเลือกตั้งที่ 3 และ และ เขตเลือกตั้งที่ 1 ที่ 4 และที่ 7 ที่ เสียให้กับ “พลังประชารัฐ” และ”ภูมิใจไทย” กลับคืนมา


ยุทธศาสตร์ของ”ประชาธิปัตย์” ในสำหรับการ”ปักธง” และ”ทวงคืน” สส. ในเขต 2 หาดใหญ่ คือการนำเสนอนโยบายทางเศรษฐกิจด้วยการยกระดับ”หาดใหญ่” ให้เป็น”ศูนย์กลางทางการเงินแห่งใหม่ของภูมิภาคเอเชีย” ด้วยโครงข่าย”คมนาคม” ที่ “เชื่อมโยง” เมืองท่องเที่ยว เมือง เศรษฐกิจการ การค้า การลงทุน เข้าด้วยกัน โดยมี”หาดใหญ่” เป็น”เซ็นเตอร์” หรือ”ศูนย์กลางทางการเงิน
ซึ่ง เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ เพราะ “หาดใหญ่” แม้วันนี้จะ”ซบเซา” กว่าในอดีต แต่”หาดใหญ่ ก็เป็น”เมืองหลวงของภาคใต้” เป็น”ด่านหน้า”ในการเดินทางไปยังประเทศ มาเลเซีย และ สิงคโปร์” ที่มีเส้นทางเชื่อมต่อทาง”รถไฟ –รถยนต์ และ”เครื่องบิน” เป็น เกตเวย์” ในการ ส่งออก สินค้า เป็นอันดับ 2 ของประเทศ เป็นเมืองที่ มี สนามบินนานาชาติ มี สถาบันการศึกษา ทั้งของ รัฐ และ เอกชน 5- 6 แห่ง นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย –สิงคโปร์ ยังคงเข้ามา ท่องเที่ยว ใน หาดใหญ่ และเป็น”ทางผ่าน” เป็นจำนวนมาก สิ่งเหล่านี้ยังเป็น”จุดแข็ง” ของ”หาดใหญ่” ที่ สามารถ พัฒนาให้เป็น”ศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคเอาเชียแห่งใหม่ได้ ถ้า “รัฐบาล” มีความ ตั้งใจจริง


นอกจากนี้ พรรคประชาธิปัตย์ ยังนำ “โครงการ”โมโนเรล” ที่ได้มีการศึกษาเป็นที่เรียบร้อย ตั้งแต่ครั้งที่”นิพนธ์ บุญญามณี” รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็น นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัด” เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา บอกกับคนใน”หาดใหญ่”ว่า จะ ผลักดันให้เกิด”โมโนเรล” เพื่อแก้ปัญหา “จราจร”และให้มีความ”สะดวก” และ”ประหยัด”ในการ”คมนาคม” ของ ประชาชนใน “หาดใหญ่
รวมทั้งโครงการ”มอเตอร์เวย์” ซึ่งเป็นการ”คมนาคม” ที่สามารถ”เชื่อมโยง” เป็น”โครงข่าย” ของการ ขนส่ง การ เดินทาง ที่ ส่งเสริม เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในพื้นที่ ของ จ.สงขลา และของ ภาคใต้ ให้ เชื่อมโยงกับ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นเรื่องที่ นักลงทุน ในพื้นที่เรียกร้องมาเป็นเวลานาน ซึ่งในครั้งนี้ “ประชาธิปัตย์” ส่ง”ทีมเศรษฐกิจ” ของพรรค อาทิ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม นาย สามารถ ราชพลสิทธิ์ มาพบปะ อธิบาย ความเป็นไปได้ ให้กับ นักธุรกิจ ใน อ.หาดใหญ่ได้ฟัง และ ซักถาม ถึงความ เป็นไปได้ ที่ได้รับความสนใจจาก ชาวหาดใหญ่ เป็นจำนวนไม่น้อย


ซึ่ง การนำเสนอ นโยบายทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้าง”หาดใหญ่” ให้เป็น”ศูนย์กลางธุรกิจการเงินฯ” ในครั้งนี้ เชื่อว่าจะทำให้คน”หาดใหญ่” จำนวนหนึ่ง โดยเฉพาะคนที่อาชีพเรื่อง การลงทุน ธุรกิจการค้า การท่องเที่ยว ซึ่งยัง “ลังเล” และ ยังไม่ได้ตัดสินใจว่า จะเลือกผู้สมัครของพรรคไหน เป็น”ผู้แทน” ในวันที่ 14 พ.ค. ที่จะถึงนี้ อาจจะตัดสินใจเลือกผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ “นิพัฒน์ อุดมอักษร” และ อาจจะส่งผลให้ “ประชาธิปัตย์” สามารถ”ทวงคืน” สส. เขต 2 ได้ สำเร็จ
ซึ่ง”นิพนธ์ “ ได้ กล่าวว่า “ประชาธิปัตย์” ต้องการเชื่อมพื้นที่เขต 1 – 2 – 3 และ 6 เข้าด้วยกันด้วย นโยบายทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งการอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว โลจิกส์ติกส์ ธุรกิจการค้า ระหว่างประเทศ ประชาธิปัตย์ จะกลับมา และจะสร้าง”หาดใหญ่” ให้เป็นเมือง เศรษฐกิจ ที่ยิ่งใหญ่อีกครั้ง

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

Related posts