อยุธยา – ผู้ว่าฯอยุธยา ให้กำลังใจทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนพัฒนา “อยุธยาเมืองสะอาด” เชิญชวนชาวอยุธยาร่วมรักษาความสะอาดเมืองมรดกโลก พร้อมต้อนรับผู้มาเยือน

อยุธยา – ผู้ว่าฯอยุธยา ให้กำลังใจทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนพัฒนา “อยุธยาเมืองสะอาด” เชิญชวนชาวอยุธยาร่วมรักษาความสะอาดเมืองมรดกโลก พร้อมต้อนรับผู้มาเยือน

วันนี้ (24 มี.ค.66) นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายประพัน ตรีบุบผา ปลัดจังหวัด ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นายอำเภอ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสาพระราชทาน รวมถึงประชาชน ที่ออกมาร่วมกันเก็บขยะข้างทางและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ ปตท. ริมถนนสายเอเชีย ทั้งฝั่งขาเข้า-ขาออก ตลอดแนวถนนเส้นทาง ต.บ้านเกาะ ถึง อ. บางปะหัน เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย

โดย นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่ร่วมมือกันเก็บขยะ ทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ เพื่อพัฒนาสถานที่ราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานประกอบการ สถานที่ท่องเที่ยว สวนสาธารณะ ถนน ลำน้ำ คูคลอง ตลาด หมู่บ้านชุมชน และบ้านเรือนประชาชนให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวนมาก และปัญหาสำคัญที่มีอย่างต่อเนื่องคือ ปัญหาขยะ

จึงเป็นหน้าที่ของเยาวชนและประชาชนทุกคนที่จะต้องให้ความร่วมมือกันรักษาความเป็นเมืองมรดกโลก พร้อมที่จะต้อนรับทุกคนที่มาเยือน มีความสุขและประทับใจกับการเห็นบ้านเมืองเราสะอาดน่ามองอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ “อยุธยาเมืองสะอาด” นอกจากนี้ ยังเป็นการเตรียมต้อนรับการเดินทางของคณะผู้ช่วยเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ที่จะเดินทางเข้า จ.พระนครศรีอยุธยา ผ่านไป จ.ลพบุรี ในวันที่ 26 มีนาคม นี้

 

สุจินดา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

Related posts