ขอนแก่น-“สาดซิ่ง สาดศิลป์” เทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว

จังหวัดขอนแก่น มีมติเห็นชอบจัดงานการเตรียมจัดงานประเพณีสุดยอด สงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “สาดซิ่ง สาดศิลป์” ซึ่งจะมีกำหนดการจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 15 เมษายน 2566

 


เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 22 มีนาคม 2566 ที่ บริเวณศาลหลักเมือง นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานแถลงข่าว “งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2566” โดยมีนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น,นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น,พันเอกอภิชาติ รานอก เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 23, พันตำรวจเอกชินวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น,นายเสกสรร ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น,นายวิษณุ ศรีทะวงศ์ ผู้จัดการแผนพัฒนานโยบายสาธารณะและทุนอุปถัมภ์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (ผู้แทนของสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.) ร่วมแถลงข่าว ท่ามกลางการร่วมรับฟังจากตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และ พี่น้องสื่อมวลชน ซึ่งมีสีสันของการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจากวงสินไซ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการจัดซุ้มอาหาร ตกแต่งสถานที่ให้มีความสอดคล้องกับรูปแบบของจัดงานงานสงกรานต์


นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยถึงการจัดงานว่า การจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2566 นี้ จะเป็นการกลับมาของจัดกิจกรรมที่เต็มรูปแบบเช่นเดิม ซึ่งจะมีการจัดงาน ระหว่างวันที่ 8 – 15 เมษายน 2566 ภายใต้แนวคิด “สาดซิ่ง สาดศิลป์” โดยแบ่งการจัดงานเป็น 2 พื้นที่ คือพื้นที่บริเวณบึงแก่นนคร ระหว่างวันที่ 8 – 12 เมษายน 2566 เป็นการจัดงานเกี่ยวกับการส่งเสริม วัฒนธรรมประเพณี การละเล่น การแสดงกิจความเป็นพื้นบ้านวิถีอีสาน อีกทั้งเน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ พิธีเปิดงาน, การประกวดธิดาดอกคูนเสียงแคน, การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งหมอลำฟรี ตลอดจนการกิจกรรมก่อเจดีย์ทรายตบประทาย (ณ บริเวณวัดธาตุ พระอารามหลวง)


พื้นที่บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น และถนนข้าวเหนียว (ถนนศรีจันทร์) ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2566 ภายใต้แนวคิด การส่งเสริมทำนุบำรุงพระศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีที่ร่วมสมัย แต่ยังคงความเป็นอีสานอยู่ด้วย ได้แก่ พิธีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ไทย, สรงน้ำพระพุทธรูป, รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที, ความสวยงามและอลังการของขบวนแห่พระพุทธพระลับ (พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น) และขบวนแห่สงกรานต์,เนรมิตพื้นที่บริเวณลานจอดรถศาลหลักเมือง ให้เป็น “เกาะวัฒนธรรม” มีเวทีประดิษฐานพระพุทธพระลับ พระพุทธอภัยมงคลสมังคี และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จาก 20 คุ้มวัดในเขตเมืองขอนแก่น, ม่วนซื่นสร้างสามัคคีกับวัฒนธรรมท้องถิ่นรำวงย้อนยุคของพี่น้องประชาชน 4 เขต 95 ชุมชน , กิจกรรมวันข้าวเหนียวครอบครัวเดียวกัน, การเล่น Human Wave คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ Return, การแสดงของศิลปินนักร้องเวทีกิจกรรมในถนนข้าวเหนียว เป็นต้น


นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่างานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ฟื้นฟูวิถีอีสานอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคี ผูกมิตรไมตรีระหว่างผู้คนในชุมชน มีแนวคิด คือ เป็นการสร้างอัตลักษณ์ของเมืองสู่ฐานที่มั่นทางวัฒนธรรมร่วมสมัย
โดยการนำเอกลักษณ์ของเมืองขอนแก่น คือ วัฒนธรรมเสียงแคน เหลืองอร่ามดอกคูนบาน มนต์เสน่ห์ความงดงามในวิถีชีวิตของคนขอนแก่น เชื่อมโยงกันด้วยสายน้ำที่ชุ่มเย็นผ่านการจัดงานสงกรานต์


ตลอดระยะเวลา 20 กว่าปีที่ผ่านมา จากพลังความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดขอนแก่น รวมถึงประชาชนชาวขอนแก่น จึงทำให้สงกรานต์ขอนแก่นยกระดับการจัดงาน จากงานท้องถิ่น ไปสู่งานระดับภูมิภาค จนกลายเป็นงานที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ แต่เนื่องจากในช่วงระหว่างปลายปี 2562 จนถึงปี 2565 ได้เกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด 19 ไปทั่วโลก จึงทำให้การจัดงานสงกรานต์ถนนข้าวเหนียวขอนแก่นต้องหยุดชะงัก หรือมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์.

Related posts