สระบุรี – อบจ.สระบุรีร่วมกับอำเภอแก่งคอยและเทศบาลเมืองแก่งคอย จัดงานประเพณีแก่งคอยย้อนรอยสงครามโลก ประจำปี 2566

สระบุรี – อบจ.สระบุรีร่วมกับอำเภอแก่งคอยและเทศบาลเมืองแก่งคอย จัดงานประเพณีแก่งคอยย้อนรอยสงครามโลก ประจำปี 2566

 


วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 18.30 น.ที่วัดแก่งคอย นายกิตดิศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน
การแถลงข่าวและโดยนายสัญญา บุญ-หลง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้จัดงบประมาณของ อบจ.สระบุรีจัดสรรงบประมาณในการจัดงานประเพณีแก่งคอยย้อนรอยสงครามโลกจังหวัดสระบุรีประจำปี 2566 และมอบหมายให้นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และนายสมชาย วรกิจเจริญผล นายกเทศมนตรีเมืองแก่งคอย และ นาปียะพงข์ บุญส่ง นายอำเภอแก่งคอยซึ่ งจังหวัดสระบุรื อบจ.สระบุรี เทศบาลเมืองแก่งคอย และอำเภอแก่งคอย ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานแก่งคอย ช้อนรอยสงครามโลก ครั้ง
ที่2

เพื่อข้อนอดีตและเรื่องราวประวัติศาสตร์ เมืองแก่งคอย จากเหตุการณ์สมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 ซึ่งกำหนดจัด
วันที่ 31 มีนาคม – 2 เมบายน 2566 ณ วัดแก่งคอย ตลาดแก่งกอย และบริเวณถนนเลียบสันติสุข อำเภอแ
เมืองแก่งคอยในอดีตเป็นเมืองที่มีความสำคัญมาช้านาน เป็นสถานที่ตั้งของพระราชวังสีทาของ
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นเมืองที่มีความสงบสุข จนถึง พ.ศ.2482 ได้เกิดสงครามมหาเอเชีย
บูรพา หรือที่เรียกว่าสงครามโลก ครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นได้ขอเดินทัพผ่านแคนไทย ซึ่งขณะนั้นเมืองแก่งคอยเป็นเมืองทำที่สำคัญ ในการขนส่งสินค้าและผ่านทางแม่น้ำป้าสัก และทางบกโดยรถไฟ นับว่าเมืองแก่งคอยในขณะนั้นเป็นจุด
ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ

จึงมีกำลังทหารทั้งญี่ปุ่นและไทยมาตั้งค่ายเป็นจำนวนมาก ถึงช่วงปลายสูงครามโลกครั้งที่ 2ในวันที่ 2 เมษาขน 2488 ฝ่ายตรงข้ามได้นำเครื่องบิน 324 ทิ้งระเบิดที่แก่งคอย ส่งผลให้สถานที่ราชการ ตลาด วัดบ้านเรือนประชาชน มีชาวแก่งคอยและญี่ปุ่นเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ญาติพี่น้องของ
ผู้เสียชีวิตได้รวบรวมอัฐิของผู้เสียชีวิตไปไว้ที่อนุสาวรีย์ ในบริเวณวัดแก่งคอย โดยประชาชนชาวแก่งคอยได้ร่วม
พิธีรำลึกผู้ประสบภัยทางอากาศในสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยจัดงานในวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี เป็นประเพณีที่สืบ
ทอดกันมาถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการรำลึกแค่ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าว ทางจังหวัดสระบุรี อบจ.สระบุรี อำเภอแก่งคอย เทศบาลเมืองแก่งคอย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมใจกันจัดงานแก่งคอย ย้อนรอยสงครามโลก ครั้งที่ 2 เพื่อสืบสานประวัดิศสตร์ อนุรักษ์วัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอแก่งคอยให้แพร่หลาย


โดยกิจกรรมจะมีพิธีรำลึกผู้ประสบภัยทางอากาศสมัสงครามโลกครั้งที่ 2 ในวันที่ 2 เมบายน 2566จากนั้นยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การแสดงแสง เสียงสื่อผสม เรื่อง “เมืองแก่งคอย ย้อนรอยสงครามโลกครั้งที่
นการแสดงที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรือง ความรัก ความพลัดพราก ความเศร้าโศก ซึ่งกลายเป็นโศกนาของชาวแก่งคอยในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายในงานมีกิจกรรมให้ท่องเที่ยวมากมาย เช่น ชม การแสดงแสง สีเสียง สุดยิ่งใหญ่ตระการตา ณ บริเวณริมแม่น้ำปาสัก ตรงข้ามท่น้ำวัดแก่งคอย นำแสดงโดย โอ๊ด สุรศักดิ์ / จุ๊บ
อิทธิกร นักแสดงชื่อดังจากช่อง 7 สี ตลอด 3 คืน ตั้งแต่เวลา 20.00 เป็นต้นไป ร่วมกราบนมัสการขอพรหลวงพ่อ
ลา อดีตเจ้าอาวาสวัดแก่งคอย และเยี่ยมชมถ้ำนาคาที่สวยงามตระการตาสัมผัสบรรยากาศตลาดย้อนยุคโบราณการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าพื้นเมือง และนิทรรศการที่น่าสนใจจากภาคเอกชน

ภายในงาน ทุกคืน
ชมการแสดงคนตรี การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการกลุ่มชาติพันธุ์ด่งๆของ ชาวอำเภอแก่งคอย ณ เวทีกลางภายในวัดแก่งคอย ทุกคืน ชมฟรีคอนเสิร์ตศิลปินนักร้องลูกทุ่งและคารานักแสดงชื่อคัง คืนวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 พบกับ อี๊ด โปงลางสะออน คืนวันเสาร์ ที่ 1 เมษายน 2566 พบกับ โหน ธนากร พระเอกจากช่อง 7 สี คืนวันอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน 2566 พบกับศิลปินขวัญใจมหาชน ต่าย อรทัย
*******************

กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว

Related posts