SPRC รายงานสถานการณ์การปฏิบัติงานเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหล ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2565

SPRC รายงานสถานการณ์การปฏิบัติงานเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหล ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2565

 


ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าดูได้ที่ www.sprc.co.th
สรุปผลการปฏิบัติงานในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ปฏิบัติการในทะเล
(วานนี้) บริษัทฯ หยุดการปฏิบัติงานเป็นเวลา 1 วัน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้หยุดพักและเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป โดยในวันนี้บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานขั้นตอนการฉีดซีลแลนท์ที่บอลวาล์ว SPRC มุ่งมั่นดำเนินงานด้วยวิธีปฏิบัติที่ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยของฝ่ายปฏิบัติการ ชุมชนท้องถิ่น และความสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมที่อยู่โดยรอบในทุกขั้นตอนของปฏิบัติการ

บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการในทะเลที่บริเวณทุ่นรับน้ำมันดิบกลางทะเล เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคราบฟิล์มน้ำมันในทะเล ด้วยเรือปฏิบัติการเฝ้าระวังทั้งหมด 18 ลำอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยเรือปฏิบัติการ 12 ลำ ที่ดำเนินการกางทุ่นกักน้ำมัน (Boom) จำนวน 6 เส้น พร้อมเรือปฏิบัติการ 5 ลำ เรือสั่งการ 1 ลำ และโดรน (Drone) 1 เครื่อง โดยดำเนินการบินตรวจสอบฟิล์มน้ำมันในทะเล ตลอดแนวห่างจากชายฝั่ง 1-2 กิโลเมตร โดยสามารถยืนยันได้ว่าไม่มีการพบคราบฟิล์มน้ำมันแต่อย่างใด

ปฏิบัติการในทะเลใกล้ชายฝั่ง
-เรือสนับสนุนจากกรมเจ้าท่า จำนวน 7 ลำ
-มีเรือเฝ้าระวังและตรวจสอบตลอดแนวชายฝั่ง จำนวน 2 ลำ ผลการตรวจสอบ ไม่พบคราบฟิล์มน้ำมัน
-มีการใช้ Drone บินตรวจสอบฟิล์มน้ำมันบริเวณชายฝั่ง จำนวน 2 เครื่อง ไม่พบคราบฟิล์มน้ำมัน
-ทำความสะอาดบริเวณชายหาด เก็บหินภูเขาไฟ เก็บทาร์บอลปริมาณเล็กน้อยซึ่งได้มีการเก็บและนำมากำจัดที่ บริษัทฯ ตามขั้นตอน อีกทั้งยังได้ทำความสะอาดบริเวณชายหาด และมีการไถพรวน

ความคืบหน้าและแผนการดำเนินงานจัดทำแผนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ เก็บตัวอย่างน้ำ บริเวณหาดแม่รำพึง 4 จุด จากร้านป้ายาถึงลานหินขาว ทุกจุด ค่าหน้างานอยู่ในเกณฑ์ปกติ

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC ร่วมกิจกรรม Big Cleaning DAY เก็บขยะบริเวณชายหาดแม่รำพึง เนื่องในวันครบรอบ 117 ปี “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2565

เนื่องในวันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันท้องถิ่นไทย เทศบาลตำบลบ้านเพ ร่วมกับ ชุมชน ชมรมผู้ประกอบการร้านค้า หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งเตียงผ้าใบ และบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เก็บขยะและทำความสะอาดชายหาดแม่รำพึง

โดยมีนายไพรัตน์ อรุณเวสสะเศรษฐ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพ เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 400 คน โดยทุกภาคส่วนร่วมกันเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณรอบชายหาดแม่พึง ตั้งแต่ลานหินขาวถึงก้นอ่าว รวมระยะทาง 4 กิโลเมตร หาดแม่รำพึง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดระยอง ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก เรื่องความสะอาดถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวแวะมาพักผ่อนและเที่ยวชม

กิจกรรมการเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณชายหาด ซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์ในวันนี้นอกจากจะช่วยสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังลดภาวะมลพิษต่อสัตว์น้ำ ช่วยรักษาภูมิทัศน์ชายหาดให้สวยงาม และยังเป็นการส่งเสริมและเป็นตัวอย่างที่ดีให้นักท่องเที่ยวได้เห็นความสำคัญของการรักษาความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลไทยอีกด้วย

SPRC ยังคงมุ่งมั่นต่อสังคม ที่จะแก้ไขสถานการณ์พร้อมเดินหน้า ให้ความสำคัญช่วยเหลือกับกิจกรรม ในการฟื้นฟูธรรมชาติให้ชาวระยองต่อไป

ความคืบหน้าด้านการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคม
-วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป SPRC จะดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือ กลุ่มประมง จำนวน 400 ราย ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ จ.ระยอง

การดำเนินงานจ่ายเงินช่วยเหลือ
สรุปยอดการจ่ายเงินช่วยเหลือ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565 แยกเป็นกลุ่มดังนี้
ประมงพื้นบ้าน และกลุ่มประมง จำนวน 1,793 ลำ เป็นเงิน 79.9 ล้านบาท
อาชีพอื่นๆ 1,188 ราย เป็นเงิน 18.3 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น 2,981 ราย เป็นเงิน 98.2 ล้านบาท
โรงแรม ท่องเที่ยว ร้านอาหาร อยู่ในระหว่างการเจรจา
ส่วนด้านสุขภาพ ไม่มีการยื่นคำร้อง

default

การปฏิบัติงานในวันนี้และช่วง 24 ชั่วโมงข้างหน้า
ปฎิบัติการในทะเลบริเวณทุ่นรับน้ำมันดิบกลางทะเล
บริษัทฯ จะยังคงดำเนินการปฏิบัติการในทะเล เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคราบฟิล์มน้ำมันในทะเลที่บริเวณทุ่นรับน้ำมันดิบกลางทะเล ด้วยเรือปฏิบัติการเฝ้าระวังทั้งหมด 18 ลำอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยเรือปฏิบัติการ 12 ลำ ที่ดำเนินการกางทุ่นกักน้ำมัน (Boom) จำนวน 6 เส้น พร้อมเรือปฏิบัติการ 5 ลำ เรือสั่งการ 1 ลำ และเรือตรวจสอบทางอากาศหรือโดรน (Drone) 1 เครื่อง
ปฎิบัติการในทะเลใกล้ชายฝั่ง
-ยังคงมีเรือสนับสนุนจากกรมเจ้าท่า จำนวน 7 ลำ
-ยังคงมีเรือเฝ้าระวังและตรวจสอบตลอดแนวชายฝั่ง จำนวน 2 ลำ
-ยังคงมีการใช้ Drone บินตรวจสอบฟิล์มน้ำมันบริเวณชายฝั่ง จำนวน 2 เครื่อง
-ยังคงทำความสะอาดบริเวณชายหาด เก็บหินภูเขาไฟ เก็บทาร์บอล และมีการไถพรวน
#SPRC

 

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts