สมุทรสงคราม-ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม เปิดกิจกรรมอาสาทำความดีบริจาคโลหิต 30 ปี กรมคุมประพฤติ พร้อมนำบุคลากรของหน่วยงานร่วมบริจาคโลหิต

สมุทรสงคราม-ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม เปิดกิจกรรมอาสาทำความดีบริจาคโลหิต 30 ปี กรมคุมประพฤติ พร้อมนำบุคลากรของหน่วยงานร่วมบริจาคโลหิต

 

วันนี้(๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕)ที่ห้องขายทอดตลาด อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการอาสาทำความดี บริจาคโลหิต 30 ปีกรมคุมประพฤติ เนื่องในวันครบรอบการสถาปนากรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 30 ปี พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้สนับสนุนภารกิจของกรมคุมประพฤติ กิจกรรมประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๕ ราย โดยมีนายนพพร บ่ายแสง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม กล่ารายงาน จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางณัฐสุดา วงษ์สุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆของสำนักงานคุมประพฤติ


จากนั้นบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ประกอบด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน,ตำรวจภูธรจังหวัด,สำนักงานสาธารณสุข,สำนักงานเกษตร,และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงครามได้เดินทางไปร่วมบริจาคโลหิตเพื่อทำความดีเพื่อสังคม ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19


ด้านนายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กล่าวว่า กรมคุมประพฤติมีประวัติความเป็นมาในการก่อตั้งเป็นระยะเวลานานถึง 30 ปี หรือ 3 ทศวรรษ โดยกรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานที่นำหลักการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ติดตามช่วยให้กลับคืนเป็นพลเมืองดีของสังคม รวมทั้งเสริมสร้างสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการของครอบครัว ชุมชนและภาคีเครือข่ายในการป้องกันสังคมจากอาชญากรรม อันเป็นการสร้างความปลอดภัยในสังคมอย่างยั่งยืน ที่ผ่านมาภารกิจดังกล่าวช่วยให้ผู้กระทำผิดสามารถกลับตนเป็นพลเมืองดี ส่งผลต่อการพัฒนาทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และด้านอื่นๆ ซึ่งในแต่ละช่วงทศวรรษก็มีภารกิจสำคัญจึงแสดงให้เห็นว่ากรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมสามารถช่วยเหลือสังคมและปฎิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรต่างๆได้เป็นอย่างดี

 

 

Related posts