พิจิตร-ชาวบ้านตัวจริงชูป้ายหนุนรัฐบาลให้ใบอนุญาตเปิดเหมืองทองอัครากระตุ้นเศรษฐกิจ

ทองคำขึ้นราคาแต่เศรษฐกิจภายในประเทศกลับย่ำแย่ทั้งๆที่เป็นผืนแผ่นดินทอง งานนี้ชาวบ้านตัวจริงที่อยู่ในพื้นที่ 3 ตำบลรอบเหมืองทองอัครารวมตัวชูป้ายเชียร์รัฐบาลอนุญาตให้เหมืองทองกลับมาเปิดดำเนินการได้โดยเร็วหวังผลคนในพื้นที่มีงานทำสร้างเงิน สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศประกาศยืนยันคลุกคลีอยู่ในพื้นที่ปลอดมลพิษชีวิตปลอดภัย

วันที่ 11 มีนาคม 2565 นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้พบกับกลุ่มมวลชนที่แสดงตนว่าเป็นชาวบ้านตัวจริงที่มีภูมิลำเนาถิ่นที่อยู่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน 3 ตำบลรอบเหมืองทองอัครา คือ เป็นชาวบ้านจาก ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร , ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ , ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก รวมแล้วเกือบหนึ่งร้อยคน ซึ่งนำโดย นายชัยพร สุดสิน อายุ 44 ปี อยู่บ้านเลขที่ 50 หมู่ 7 บ้านทุ่งนางาม ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ในนามประธานชมรมคนรักเหมืองทอง ที่รวมตัวกันเดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดพิจิตรเพื่อยื่นหนังสือขอสนับสนุนการเปิดทำเหมืองทองคำของ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ซึ่งมีข้อความในหนังสือที่แสดงเจตนาว่าขอสนับสนุนรัฐบาลในการอนุญาตต่างๆที่จะทำให้เหมืองทองอัครากลับมาเปิดดำเนินการได้โดยเร็ว โดยการอนุญาตนั้นเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมายอย่างเคร่งครัดรวมถึงขอส่งกำลังใจให้รัฐบาลมั่นคงแน่วแน่ในการดำเนนการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย จึงได้ยื่นหนังสือผ่าน นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เพื่อให้ส่งตรงถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้ได้ทราบเจตนารมณ์ของชาวบ้านตัวจริงเสียงจริงที่อยู่ในพื้นที่รอบเหมืองทองอัคราดังกล่าว

โดยนาย นายชัยพร สุดสิน ประธานชมรมคนรักเหมืองทอง กล่าวว่าปัจจุบันมีกลุ่มคนนอกพื้นที่และมีผลประโยชน์แอบแฝงในลักษณะต่างๆเคลื่อนไหวคัดคานเหมืองทองอัคราโดยอ้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพทั้งๆที่กลุ่มคนเหล่านั้นไม่ใช่ชาวบ้านในพื้นที่ด้วยซ้ำแต่กล้ากล่าวอ้างถึงพิษภัยต่างๆซึ่งต่างกับกลุ่มชาวบ้านตัวจริงเสียงจริงที่มีภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่อาศัยในพื้นที่รอบเหมืองทองอัครากลับอยู่อย่างสุขสบายดีและมีสุขภาพแข็งแรง

ยิ่งไปกว่านั้นแกนนำของกลุ่มที่ออกมาคัดค้านบางคนมีวาระแอบแฝงมีประวัติความประสงค์ที่ชัดเจนว่าจะทำเหมืองทองเสียเอง โดยได้แสดงความจำนงค์ที่จะขอสำรวจแร่ทองคำกับททางราชการในพื้นที่ สปก.ทั้งยังได้ไปขออนุญาตอาชาบัตรผูกขาดสำรวจแร่เหล็กในพื้นที่ อ.ปากช่อง แต่ก็มาแสดงตนคัดค้านการทำเหมืองทองของบริษัทอัคราอีกด้วย

ในส่วนของ นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร หลังจากได้รับหนังสือของเครือข่ายชมรมคนรักเหมืองทองก็ได้ตรวจดูเอกสารภายในที่เป็นสำเนาบัตรประชาชนที่แนบมากับหนังสือที่มายื่นในครั้งนี้ก็พบว่าส่วนใหญ่ทุกคนเป็นชาวบ้านจาก 3 ตำบล คือ ต.เขาเจ็ดลูก ต.ท้ายดง ต.วังโพรง ซึ่งอยู่ในรัศมี 5 กม. รอบเหมืองทองอัคราแห่งนี้ดังกล่าวจริง

นอกจากนี้เมื่อ 2 วันก่อนหน้านี้ก็มีกลุ่มผู้ต่อต้านไม่เอาเหมืองทองมีมาประมาณ 10 กว่าคน ก็มาชูป้ายคัดค้านต่อต้านไม่เอาเหมืองทองและยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าฯพิจิตรให้ส่งถึงรัฐบาลด้วยเช่นกัน แต่จากการตรวจดูแล้วพบว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่คนพิจิตรเหมือนอย่างกลุ่มชมรมคนรักเหมืองทองซึ่งผู้ว่าฯพิจิตรก็จะส่งข้อมูลของทั้งสองฝ่ายให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้รับรู้ รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจต่อไป

 

สิทธิพจน์ พิจิตร

Related posts