ปราจีนบุรี – อำเภอเมืองปราจีนบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาวัด

ปราจีนบุรี – อำเภอเมืองปราจีนบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาวัด

วันที่ 3 มีนาคม 2565 ที่วัดแก้วพิจิตร พระอารามหลวง อำเภอเมืองปราจีนบุรี นายวิธรัช รามัญ นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี กำลังทหาร สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันจัดทำกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาวัดและศาสนสถาน ร่วมกันทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณวัด เพื่อให้มีความสะอาด สวยงาม


นายวิธรัช รามัญ นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ที่มีเป้าหมายที่จะทำให้จังหวัดปราจีนบุรีเป็นเมืองที่สะอาด นอกเหนือจากการร่วมกันทำกิจกรรมในวันนี้แล้วนั้น ทางด้านของอำเภอเมืองปราจีนบุรี ได้มีการทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบที่ทำการอำเภอเมืองปราจีนบุรีอยู่ตลอด เพื่อเป็นการแสดงออกว่าเราควรเริ่มจากบ้านของตนเอง หรือที่ทำงานของตนเองให้สะอาดก่อนที่จะออกไปช่วยพัฒนาพื้นที่ถัดไป และเริ่มขยายพื้นที่ออกเป็นวงกว้าง และต้องลงมือทำอย่างจริงจัง ให้สะอาดอย่างแท้จริง

//////////ณัฐวัฒน์ กุลเศรษฐ์สุวภา ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี

Related posts