จังหวัดระยอง จัดพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ประจำปี 2565

จังหวัดระยอง จัดพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 2 มี.ค.65 ที่ห้องประชุมโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ประจำปี 2565 โดยมีข้าราชการตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน


ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปี เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จังหวัดระยอง จึงได้จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ประจำปี 2565 ดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และได้สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระผู้เปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถด้านงานช่างฝีมือในการน้อมนำเป็นแบบอย่างสร้างงานสร้างคนสืบไป

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts