สระบุรี – จัดพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ.2565

สระบุรี – จัดพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ.2565

 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น.นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร กรรมการ รวม 160 รูป ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ.2565 ณ ศาลาอบรมพระสงฆ์เฉลิมพระเกียรติวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
โดยมี พระวิสิฐคณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนา รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทาน และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีในรูปแบบ New Normal ตามมาตาการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเครงคัด

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานแด่พระราชธีราภรณ์รองเจ้าคณะภาค 2 เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย และพระภิกษุ สามเณร ประธานสงฆ์ถวายอดิเรก ประธานในพิธีกรวดน้ำ กราบนมัสการพระรัตนตรัย ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกราบลาประธานสงฆ์


จากนั้น ถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานแด่ผู้แทนพระภิกษุ และสามเณรผู้เข้าสอบ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมถวายภัตตาหารและสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุและสามเณร
จังหวัดสระบุรี โดยคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้กำหนดจัดพิธีถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบบาลีสนามหลวง ระหว่างวันที่26 -28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
****************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts