สมุทรปราการ-อลังการ!! “รวมพลังสตรีแนวหน้า” จังหวัดสมุทรปราการ” เจ้าภาพจัดงาน พิธีจุดเทียนประเพณี “สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย” ประจำปี 2565

สมุทรปราการ-อลังการ!! “รวมพลังสตรีแนวหน้า” จังหวัดสมุทรปราการ” เจ้าภาพจัดงาน พิธีจุดเทียนประเพณี “สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย” ประจำปี 2565

ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ.สมุทรปราการ นายสมลักษณ์ ควรสงวน รองนายก อบจ.สมุทรปราการ นางสาวชนม์ทิดา อัศวเหม เลขานุการนายก อบจ.สมุทรปราการ ตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการเดินทางเข้าร่วมงานพิธีจุดเทียนประเพณี ประจำปี 2565 ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ

โดยมี คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังคุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนประเพณี ร่วมกับ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทั้ง กล่าวให้การต้อนรับคณะ สธวท.ทั่วประเทศ ตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการและแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมาร่วมในพิธีครั้งนี้

โดยในปีนี้ทาง สทวธ.สมุทรปราการ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานพิธีจุดเทียนประเพณี ประจำปี 2565 ร่วมกับทางคณะสทวธ.กรุงเทพมหานคร/สทวธ.ปทุมนนท์/และ สทวธ.นครปฐม โดยงานจัดขึ้นภายในโรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ โดยมี นางชนิกา เทศดนตรี นายก สทวธ.สมุทรปราการ ประธานฝ่ายจัดงานเป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้น ทางคณะตัวแทน สทวธ.แต่ละจังหวัดทั่วประเทศร่วมให้เกียรติจุดเทียนในพิธี

สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรสมาชิกของสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพสากล หรือ International Federation of Business and Professional Women (BPW International) ซึ่งปัจจุบันมีสมาคมสมาชิกในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ในประเทศไทยโดยการนำของ ท่านผู้หญิงสมศรี เจริญรัชต์ภาคย์ ได้ริเริ่มก่อตั้ง สมาคมสตรีนักธุรกิจ กรุงเทพฯ ในปี พ.ศ.2507 ตามด้วย เชียงใหม่ และ สงขลา ตามลำดับ และได้ร่วมก่อตั้งเป็น “สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในปีพุทธศักราช 2519 และได้เข้าร่วมเป็นองค์กรสมาชิกของสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพสากล

ต่อมาในปี พุทธศักราช 2524 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (พระพันปีหลวง) ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาติให้สหพันธ์ฯ อยู่ภายใต้พระบรมราชินูปถัมภ์ จึงใช้ชื่อว่า “สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

สธวท.สมุทรปราการ เป็นสมาคมองค์กรเอกชน ได้รับอนุญาตก่อตั้งขึ้นมาในปี พ.ศ.2545 โดยนางไพลิน ภัยลี้ เป็นนายกก่อตั้ง ได้รวบรวมเพื่อนๆ พี่น้อง ที่เป็นนักธุรกิจสตรี และสตรีที่ประกอบอาชีพที่ไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการ ร่วมกันจัดตั้ง “สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ” ขึ้นมา ได้สำเร็จจัดเป็นสมาคมลำดับที่ 15 และได้มีการสถาปนาสมาคมขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ.2547

คิว-ข่าวสมุทรปราการ รายงาน

Related posts