กาฬสินธุ์ เปิดงานบุญคูณลานและมหกรรมของดีฆ้องชัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดงานประเพณีบุญคูณลานและมหกรรมของดี อำเภอฆ้องชัย ประจำปี 2565 เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและมหกรรมของดีอำเภอฆ้องชัย

 


เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอฆ้องชัย นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญคูณลานและมหกรรมของดี อำเภอฆ้องชัย ประจำปี 2565 อำเภอฆ้องชัย โดยมีนายเอกรัตน์ มิสา นายอำเภอฆ้องชัย พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน หัวหน้าส่วนราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และทุกภาคส่วนของอำเภอฆ้องชัยได้ร่วมกันจัดขึ้น ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19


นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าการจัดงานประเพณีบุญคูณลานและมหกรรมของดี อำเภอฆ้องชัย ที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดขึ้นครั้งนี้ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมให้เกษตรกรนำผลผลิตในพื้นที่มาจำหน่ายในงานและเป็นการสร้างความสามัคคีของชาว อ.ฆ้องชัย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีสู่ขวัญข้าว ประกวดส้มตำลีลา ประกวดร้องเพลง การออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการต่าง ๆ การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ทั้งนี้การจัดงาน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2565

Related posts