นครนายก – มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศล “ปันรักให้คนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก”

นครนายก – มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศล “ปันรักให้คนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก”

 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ศาลาเอนกประสงค์วัดช้าง ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดนครนายก ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก(บ้านรื่นสุข) ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศล “ปันรักให้คนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก” ครั้งที่ 4 โดยมีพระครูโสภณนาคกิจ เจ้าคณะอำเภอบ้านนา เจ้าอาวาสวัดช้าง เป็นประธานสงฆ์

นายอุดมเขต ราษฏร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน พร้อมด้วย นายวิชัย บุญมี ปลัดจังหวัดนครนายก นางวจิราพร อมาตยกุล นายอำเภอบ้านนา พลโท ปิยพงศ์ กลิ่นพันธ์ุ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พลตรีหญิง ปิยนุช รัตนวิชัย ประธานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการดำเนินงาน และประชาชน เข้าร่วมพิธี

ซึ่งการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศลครั้งนี้ ได้เงินทั้งสิ้นจำนวน 3,317,983.91 บาท โดยรายได้ทั้งหมดมอบให้มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก (บ้านรื่นสุข) เพื่อสมทบทุนค่าอาหาร จัดซื้ออุปกรณ์กายภาพบำบัด อาชีวบำบัด และปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ซึ่งปัจจุบันมีคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ จำนวน 82 คน อายุระหว่าง 18-48 ปี ไม่สามารถเรียนต่อได้ ขาดผู้อุปการะ และเลี้ยงดูตนเองไม่ได้

ทางมูลนิธิฯ จึงจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก(บ้านรื่นสุข) ให้เป็นสถานที่อยู่อาศัย ให้การอุปการะ ฝึกกายภาพบำบัดและอาชีวบำบัดฝึกทักษะทางสังคม เพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยเพื่อเป็นค่าอาหาร จัดซื้ออุปกรณ์กายภาพบำบัด อาชีวบำบัด ฯลฯ ดังนั้น ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก(บ้านรื่นสุข) จึงกำหนดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศล “ปันรักให้คนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก” ขึ้น เพื่อเป็นการหารายได้ช่วยเหลือผู้พิการตาบอดซ้ำซ้อน ให้ได้มีการดำเนินชีวิตที่ดีตามสภาพความพิการของแต่ละบุคคล ต่อไป

 

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts