ร้อยเอ็ด…ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10 เจ้าอาวาสวัดบึงพลานชัย(ธ)ประธานวางศิลาฤกษ์สร้าง เจดีย์ บูรพาภิราม ณ วัดบูรพาภิรามพระอารามหลวง

ร้อยเอ็ด…ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10 เจ้าอาวาสวัดบึงพลานชัย(ธ)ประธานวางศิลาฤกษ์สร้าง เจดีย์ บูรพาภิราม ณ วัดบูรพาภิรามพระอารามหลวง

 

วันนี้( 12 กุมภาพันธ์ 2565)เวลา 09.09 น. พระพรหมวชิรโสภณ (ศรีจันทร์ ปุญญรโต) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธ)เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ดเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีวางศิลาฤกษ์สร้าง เจดีย์ บูรพาภิราม ณ วัดบูรพาภิรามพระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

โดยมีคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ดพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีมงคลจำนวนมาก(จัดเป็นการภายใน)ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรคระบาดไวรัสโคโรน่า(โคสิด-19)อย่างเข้มข้น ทุกคนที่มาร่วมงานต้องสวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างตามสมควร การ์ดไม่ตก

ทั้งนี้การก่อสร้างเจดีย์ บูรพาภิราม ดังกล่าวเพื่อให้เป็นที่สักการะของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ทั่วประเทศและทั่วโลก เพื่อให้คนที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาไว้กราบไว้บูชาสักการะสืบไป ณ วัดบูรพาภิรามพระอารามหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด โดยพระครูปลัดวชิรโสภณญาณ (ศิลา สิริจันโท ป.) เกจิอาจารย์ดังแห่งที่ราบสูงถวายปัจจัยจำนวน1,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน)ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดสร้าง พระสุขุมวาทเวที (สถาพร โชติธมฺโม)รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าอาวาสวัดบูรพาภิราม พระอารามหลวง เป็นประธานในการดำเนินการก่อสร้าง นายปั่น เฉยพันธ์ ผู้เป็นช่าง ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ สาธุ

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400

Related posts