สระบุรี – “ดร.มงคล-รองผู้การฯสิงห์”เปิดโครงการชุมชนยั่งยืนตามโครงการสมาร์เซฟตี้โซน ชุมชนการเคหะสระบุรี1 (มีคลิป)

สระบุรี – “ดร.มงคล-รองผู้การฯสิงห์”เปิดโครงการชุมชนยั่งยืนตามโครงการสมาร์เซฟตี้โซน ชุมชนการเคหะสระบุรี1 (มีคลิป)

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.30 น.ที่อนามัยชุมชนการเคหะชุมชน 1 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล ที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค 1 พ.ต.ท.สิงห์ สิงห์ทอง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีเป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ และโครงการ RTP cyber village โดยพล.ต.ต.ชยานนท์ มีสติ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ พ.ต.อ.เชษฐชัย เชษฐศิริ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี จัดทำโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ และโครงการ RTP cyber village นี้ เพื่อความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านอาชญากรรม และปัญหาอื่นฯ ในชุมชนให้มีประสิทธิภาพโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และโครงการ RTP cyber village

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพี่น้องประซาชนในพื้นที่ และเพื่อให้ประชาชนในชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือ การให้ขข้อมูลข่าวสาร การให้คำแนะนำ ทั้งในด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด และ
ปัญหาอื่นๆในชุมชน อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมี พ.ต.ท.เถลิงเกียรติ มณีอินทร รองผู้กำกับปรามปราบสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายนรินทร์ เทียมชัยบุญทวี ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองสระบุรี นายรังสรรค์ ทางทอง ปลัดอำเภอเมืองสระบุรี นายภาคภูมิ เพ็งพูล เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ นายนฤพนธ์ อุตรพงค์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีและผู้แทนสาธารณสุขอำเภอเมืองสระบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ประธานชุมชนการเคหะชุมชนสระบุรี 1 คณะกรรมการคุ้ม ตำรวจประจำคุ้มทั้ง4คุ้มและนักเรียนโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในชุมชนการเคหะชุมชน1 มาร่วมในโครงการนี้
****************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts