นราธิวาส-นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนราธิวาส และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่ให้บริการชั้น 2

นราธิวาส-นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนราธิวาส และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่ให้บริการชั้น 2

 

คุณไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส พร้อมด้วยคุณวีรชัย วุธางกูล รองนายกเทศมนตรี คุณอัศวัน เมฆารัฐ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส คุณอับดุลอาซิส มะ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส คุณธานินทร์ คงนวล คณะผู้บริหารส่วนต่าง ๆ พร้อมทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลทั้ง 6 แห่ง ประกอบด้วย

1. โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภักดี)
2. โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านบาเละฮีเล)
3. โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านยะกัง)
4. โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกำปงตาโก๊ะ)
5. โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์)
6. โรงเรียนเทศบาล 6 (ถนนโคกเคียน)

ซึ่งได้มีการลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้า ณ ชั้น 2 อาคารอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส เพื่อปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่การใช้งาน เช่น ที่กั้นระเบียง ซ่อมหลังคา เพดานที่ได้มีการรั่วซึมของน้ำ การปรับปรุงระบบไฟส่องสว่าง ปรับปรุงระบบการเดินน้ำ ทั้งนี้ทางอุทยานการเรียนรู้นราธิวาสได้มีแผนเพิ่มโซนสำหรับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเครือเทศบาลเมืองนราธิวาส เพิ่มโซนสำหรับสมาชิกรายปี บ้านบอลสำหรับฝึกทักษะการเรียนรู้ของเด็กอายุ4-12 ปี จัดมุมห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (My room) และเพิ่มในส่วนของกำแพงความรู้เพื่อจัดแสดงนวนิยาย เป็นต้น อีกทั้งได้มีการเพิ่มพื้นที่ในการนั่งอ่านหนังสือภายในอุทยานการเรียนรู้ทั้งชั้น 1 และชั้น 2 ตลอดจนเรื่องของมาตรการความปลอดภัยในการเข้าใช้อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส


ทั้งนี้นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสได้มีนโยบายให้อุทยานการเรียนรู้นราธิวาสดำเนินงานเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้บริการกับประชาชนได้แสวงหาความรู้ในบรรยากาศการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และทันสมัย พร้อมทั้งต้องมีการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กและเยาวชนในจังหวัดนราธิวาสอีกด้วย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts