เชียงใหม่ – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนโครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน บ้านดอยปุย ประจำปี 2565

เชียงใหม่ – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนโครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน บ้านดอยปุย ประจำปี 2565

 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นาวาอากาศโท มัธยัณห์ ไกรสรทองศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายปฏิบัติการ) นำผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม “โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน บ้านดอยปุย ประจำปี 2565” ณ บ้านดอยปุย หมู่ 11 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ ทอท.จำนวน 3,000 แก้ว/ขวด และงบประมาณจำนวน 5,000 บาท สมทบกองทุนในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นยานพาหนะหลักที่ใช้ในการเข้าถึงพื้นที่เพื่อดับไฟป่าได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมกันทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนจิตอาสาในชุมชน เพื่อลดและป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่า ที่ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี ด้วยการจัดทำแนวกันไฟเป็นระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ซึ่งถือเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ โดยในช่วงฤดูร้อนตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี มักจะเกิดไฟป่า ทำให้ต้นไม้และทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย เกิดปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจของประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ และบางครั้งยังมีผลต่อทัศนวิสัยการขึ้นลงของอากาศยานอีกด้วย

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในฐานะสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport) ตระหนักดีถึงปัญหาผลกระทบดังกล่าว จึงได้มีส่วนร่วมสนับสนุนภารกิจการป้องกันและดับไฟป่ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสนับสนุนน้ำดื่ม สนับสนุนงบประมาณ และมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเป็นจิตอาสาร่วมดับไฟป่า รวมทั้งงดการฝึกซ้อมดับเพลิงในช่วงฤดูแล้ง

 

นภาพร/เชียงใหม่
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ภาพ-ข่าว

Related posts