กระบี่ – ปลาดาวทะเล สีแดงอมสีส้ม นับหลายร้อยตัวยังคงหาดูได้ที่ อ่าวทึง ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง เขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา- หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ที่มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์

กระบี่ – ปลาดาวทะเล สีแดงอมสีส้ม นับหลายร้อยตัวยังคงหาดูได้ที่ อ่าวทึง ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง เขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา- หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ที่มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์

 

. เวลา06.00 น. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวโรจนา บุญชูวงศ์ นายสถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ หรืออ.ส.ม.ท. จังหวัดกระบี่ และรักษาการ นายสถานีอ.ส.ม.ท.จังหวัดตรัง พร้อมคณะได้เดินทางเข้าพื้นที่อ่าวทึง ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง เขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา -หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่. เพื่อติดตามดูปลาดาวทะเล ซึ่งชาวบ้านบอกว่าจะพบเห็นได้ในช่วง วันขึ้น 1- 5 ค่ำ ของเดือน ในช่วง น้ำทะเลลดต่ำสุดจะเห็นแนวปะการังน้ำตื้นใกล้ฝั่ง และหญ้าทะเลน้ำตื้นที่ทอดเป็นแนวยาว กว่า 1 กิโลเมตร


นางสาวโรจนา บุญชูวงศ์ นายสถานีวิทยุอ.ส.ม.ท. จังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า. ได้พบเห็นแนวปะการังน้ำตื้น วางเรียงรายเป็นจำนวนมากและในแนวหญ้าทะเล น้ำตื้น ที่ยังอุดมสมบูรณ์ กว่า1 กิโลเมตรจะมีปลาดาวทะเล ตัวสีแดงอมสีส้ม วางเรียงรายเป็นแนวยาว นับหลายร้อยตัว และยังพบปลาดาวทะเลเผือก สีเหลืองอ่อนๆ ด้วยจำนวนหนึ่ง สร้างความ ตื่นตา และ ประทับใจในความสวยงาม เป็นอย่างมากจึงได้ถ่ายภาพนิ่งและบันทึกภาพวีดีโอ เอาไว้เป็นที่ระลึกและเตรียมนำเผยแพร่ทางสื่อวิทยุ สื่อโซเชียล

เพื่อ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่รู้จักทั่วไปและ เชิญชวน นักท่องเที่ยว เข้ามาชมความสวยงามของปลาดาวทะเล และไม่แตะต้องตัวมัน ที่. อ่าวทึง ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง เขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา- หมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ ที่ทะเลฟื้นตัว ปลาดาวทะเล ยังคงมีปรากฏ. ในอ่าวตึง เป็นจำนวนมาก นับหลายร้อยตัว ตลอดจน แนวปะการังน้ำตื้น และหญ้าทะเลน้ำ ที่ทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตร ตลอดจนทัศนียภาพ ช่วงพระอาทิตย์ขึ้น ของช่วงเช้า ที่สวยงามด้วยภูเขาและท้องทะเล เป็นจุดที่นักถ่ายภาพมืออาชีพ ในจังหวัดกระบี่ ต่างจังหวัด และทั่วไปนิยมชมขอบ

 

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

Related posts