ราชบุรี – สถานที่ท่องเที่ยวที่น่ามาสัมผัสชุมชนบ้านมอญห้วยน้ำใส จ.ราชบุรี (ชมคลิป)

ราชบุรี – สถานที่ท่องเที่ยวที่น่ามาสัมผัสชุมชนบ้านมอญห้วยน้ำใส จ.ราชบุรี

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=S4TV_TWmtzQ[/embedyt]

 

เมื่อวันก่อนได้เดินทางไปที่จังหวัดราชบุรีและได้เดินทางเข้าไปยังอำเภอสวนผึ่งตามคำชักชวนต่อไปยังที่หมูบ้านมอญ ห้วยน้ำใส เป็นหมูบ้านที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน และไม่เคยสัมผัสมาก่อน จึงได้เข้าไปเที่ยว สิ่งที่ได้พบเห็น ไม่น่าเชื้อเลยว่า เป็นหมูบ้าน ของชาว มอญ เล็กๆ จากการสังเกตของการแต่งกาย จึงเชื้อได้ว่าชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้ ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไว้อย่างเหนียวแน่น


เมื่อได้พูดคุยกับผู้นำชุมชนบางคนจึงได้เข้าใจของชุมชนแห่งนี้ แต่ก่อนยังไม่มีการจัดตลาดชุมชน ผู้ใหญ่บ้านจึงมีแนวคิดว่าทำอย่างไร จะให้หมูบ้านของตนเองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ทั้งที่มีทรัพยากรครบทุกอย่าง ธรรมชาติก็ยังบริสุทธิ์ เมื่อ มีหน่วยงานเข้ามาเยี่ยมเยียน ทางผู้นำจึงได้นำแนวคิดดังกล่าว เสนอไป เมื่อได้กลับมานำมาพัฒนาให้เป็นตลาดชุมชน บ้านหวยน้ำใสขึ้น สิ่งสำคัญ ชาวบ้านในชุมชนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้าไปจะมีการต้อนรับแบบพื้นบ้าน นำการเล่นกิจกรรมมาจัดแสดงให้ชม

มีร้านค้าจากชุมชนโดยตรง นำอาหาร สิ่งของที่ระลึกมาจัดจำหน่าย ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ เลือกรับประทาน ชมธรรมชาติและอากาศที่ยังบริสุทธิ์ ตามที่ชาวบ้านบอกว่าธรรมชาติที่ยังดิบๆ ไม่มีการเสริมแต่งใดๆ สิ่งที่สำคัญและต้องช่วยกันปฏิบัติอย่างเคร่งครัด การ เก็บเศษ ขยะ ของนักท่องเที่ยว ให้ร้านค้าทุกร้าน รับฝากเศษขยะทุกร้านแล้วนำไปจัดการในสถานที่ที่ทางชุมชนจัดไว้ให้ จึงมองไปทางไหนดูสะอาดตา ตลาดชุมชนห้วยน้ำใส ได้เปิดมาได้เพียง 5-6 เดือนเท่านั้น นักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้ตลอดทั้งวัน เสาร์-อาทิตย์ เชิญชวนนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติ มาสัมผัสได้ หมูบ้านมอญห้วยน้ำใส อำเภอสวนผึ่ง จังหวัดราชบุรี….

 

Related posts