“เล่าสู่ลูกหลาน วันทหารผ่านศึก” กองทัพเรือ โดยกองเรือยุทธการเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการที่ได้รับบาดเจ็บ ในระหว่างการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่การสู้รบ เนื่องในวันทหารผ่านศึก

“เล่าสู่ลูกหลาน วันทหารผ่านศึก” กองทัพเรือ โดยกองเรือยุทธการเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการที่ได้รับบาดเจ็บ ในระหว่างการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่การสู้รบ เนื่องในวันทหารผ่านศึก

 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เยี่ยมบำรุงขวัญ น.ท.บัญญัติ ฆารกุล อดีตจ่าปืน เรือ ล.123 เคยปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ นรข.เขตหนองคาย ที่ได้รับบาดเจ็บในระหว่างการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่การสู้รบ “วีรกรรมที่ดอนน้อย” เนื่องในวันทหารผ่านศึก เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดี ความกล้าหาญ และความเสียสละ ของวีรบุรุษทหารผ่านศึก


สำหรับวีรกรรมที่ดอนน้อยนั้น เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2518 เรือเอก เทอดคักดิ์ รูโปบล (ยศขณะนั้น) ผู้บังคับหมู่เรือ อำเภอศรีเชียงใหม่ ได้สั่งการให้ เรือ ล.123 ซึ่งมี เรือตรี โชติ แทนศิริ (ยศขณะนั้น) เป็นผู้ควบคุมเรือ นำเรือออกทำการลาดตระเวนสกัดกั้น เนื่องจากได้รับทราบข่าวว่าจะมี การลักลอบขนอาวุธยุทโธปกรณ์สงครามและของหนีภาษีข้ามลำแม่น้ำโขงมาขึ้นฝั่งไทยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้การสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ขณะที่เรือ ล.123 กำลังแล่นทำการลาดตระเวนตามน้ำลงทางใต้ในเขตไทยบริเวณดอนน้อย บ้านท่ามะเพือง ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ทหารลาวได้ระดมยิงอย่างรุนแรงด้วยอาวุธปืนกล ปืนอาก้า และจรวดอาร์.พี.จี. จากบนฝั่งบริเวณบ้านฮ่อมของลาว ทหารประจำเรือ ล.123 ทุกนายได้ทำการยิงตอบโต้ด้วยอาวุธที่มีอยู่อย่างสุดความสามารถตลอดเวลา จากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ พันจ่าตรี ปรัศน์ พงษ์สุวรรณ พันจ่าเรือ ล.123 เสียชีวิต จ่าเอก บัญญัติ ฆารกุล (ยศขณะนั้น) จ่าปืนเรือ ล.123 ได้รับบาดเจ็บสาหัส และกำลังพลได้รับบาดเจ็บอีกจำนวน 5 นาย วีรกรรมครั้งนี้นับว่าเป็นวีรกรรมที่ควรแก่การยกย่องสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง เมื่อทหารดังกล่าวยอมเสียสละความสุขส่วนตัว สละเลือดเนื้อ รวมทั้งชีวิต เพื่อป้องกันอธิปไตยของชาติ ให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคง เพื่อเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานของเราสืบไปตลอดกาลนาน

ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก

Related posts