สมุทรสงคราม-ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงตรวจติดตามผลการปลูกกัญชาตามแผนการปลูกและการใช้ประโยชน์

สมุทรสงคราม-ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงตรวจติดตามผลการปลูกกัญชาตามแผนการปลูกและการใช้ประโยชน์

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=7DEBVlVHmv4[/embedyt]

 

วันนี้ ที่อาคารวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ลงพื้นที่ตรวจและติดตามผลการปลูกกัญชาตามแผนการปลูกและการใช้ประโยชน์จากกัญชา โดยมีรองศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัย สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาและผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับพร้อมกล่าวว่า

ขณะนี้กระแสการปลูกกัญชาและการทำธุรกิจกัญชากำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งด้านการนำกัญชาไปใช้ทางการแพทย์ การเป็นพืชเศรษฐกิจ หรือนำไปเป็นส่วนผสมของยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ เครื่องสำอาง อาหาร และเครื่องดื่ม แต่เนื่องจากขณะนี้กฎหมายยังไม่เอื้ออำนวยให้ดำเนินการได้ เนื่องจากยังมีขั้นตอนและข้อปฏิบัติมากมาย อีกทั้งเกษตรกรและนักธุรกิจจำนวนมากยังไม่รู้จักวิธีการปลูก การคัดเลือกสายพันธุ์กัญชา การสกัด การผลิต ตลอดจนการนำกัญชาไปใช้รักษาโรคหรือบรรเทาอาการเจ็บป่วย หรือบำบัดอาการของโรคต่างๆให้ทุเลาลง จำเป็นต้องมีการศึกษา ค้นคว้าและทำวิจัยทั้งในห้องปฎิบัติการทดลอง และลงมือปฎิบัติจริง ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาร่วมกับบริษัทธาราเธรา คอร์ปอเรชั่นจำกัดได้เปิดหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์มาแล้วจำนวน 3 รุ่น เพื่อศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนากัญชาจำนวน 1,000 ต้นภายในห้องทดลองขนาด 200 ตารางเมตร ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรและแพทย์เป็นหลัก


โดยวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาได้รับใบอนุญาตที่ 22/2563 ออกให้เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 รอบเก็บเกี่ยวรอบนี้เป็นรอบที่ 3 ของปี 2564 โดยมีโครงการศึกษาฤทธิ์ของตำรับยาในผู้ป่วยโรคนอนไม่หลับ ผลิตเป็นตำรับยาแผนไทย,โครงการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดความวิตกกังวล,ผลิตยาสมุนไพร 16 ตำรับ,โครงการพัฒนากัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสนับสนุนกัญชาแก่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นต้น จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าเยี่ยมชมการปลูกกัญชาภายในห้องทดลองและเก็บเกี่ยวช่อดอกกัญชาเป็นปฐมฤกษ์อีกด้วย

 

 

Related posts