นราธิวาส-แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 และส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่จุดตรวจ ด่านตรวจ ในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลา

นราธิวาส-แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 และส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่จุดตรวจ ด่านตรวจ ในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลา

สร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน เน้นย้ำการทำงาน ปิดจุดอ่อน ทำตามกฎ และไม่สร้างเงื่อนไข

 

พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วยพลตำรวจโท นันทเดช ย้อยนวล ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ด่านตรวจ ประชาชน และผู้ประกอบการพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลา ประกอบด้วย ด่านตรวจขุนไวย์, จุดตรวจชุดปฏิบัติการดินแดน ถนนวิฑูรอุทิศ 4, ชุดปฏิบัติการอัศวิน ชุมชนผังเมือง 4 เทศบาลนครยะลา, ป้อมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สวนขวัญเมือง, ด่านตรวจท่าสาป หน่วยเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษยะลา 22, จุดตรวจสะพานดำกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองยะลา 2, มูลนิธิแม่กอเหนี่ยวยะลา และจุดตรวจเซฟตี้โซนหน้าสถานีรถไฟยะลา(ขาออก) โดยคณะได้พบปะ พูดคุย สอบถามปัญหาข้อขัดข้อง ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะและมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ก่อนมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ และกำลังพลในการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชน โดยมี นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, นายธราวุธช่วยเกิดนายอำเภอเมืองยะลา, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา และส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมคณะในครั้งนี้

พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า ” วันนี้มาเยี่ยม และให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชน ตลอดจนมาสอบถามปัญหาข้อขัดข้อง รับฟังข้อเสนอแนะ มอบนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับกำลังพล เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลพื้นที่ บริเวณเขตเทศบาลนครยะลา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจทำให้ความรู้สึกในความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนลดลง ซึ่งที่ผ่านมานายกรัฐมนตรี, ผู้บัญชาการทหารบก และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับถึงการบูรณาการกำลังที่มีอยู่ทุกภาคส่วนอย่างครอบคลุม รู้จักการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติในกลไกต่างๆให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ในขณะที่เศรษฐกิจกำลังก้าวเดินไปในทิศทางที่ดีหลังจากทรุดตัวลงในระยะหนึ่งจากสถานการณ์ covid 19 สิ่งสำคัญหลังจากนี้อยากเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนได้ถอดบทเรียนจากสิ่งที่เกิดขึ้น รู้จักการเฝ้าสังเกตสิ่งผิดปกติ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้เดินสายให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ถึงวิธีการสังเกตให้กับกำลังที่เฝ้าตรวจตามจุดต่างๆ โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนซึ่งมีส่วนร่วม ที่มีจิตอาสาในการเฝ้าระวังเหตุ หรือพี่น้องเครือข่ายตาสับปะรด และนอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว ก็จะมีเจ้าหน้าที่ทหารพรานซึ่งจะเข้าไปประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบ และร่วมกันในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่มากยิ่งขึ้น”

ด้านพลตำรวจโท นันทเดช ย้อยนวล ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 กล่าวว่า “ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ และกำลังพลทุกนายที่ได้ทุ่มเท และเสียสละปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนห้วงที่ผ่านมา เน้นย้ำการปฏิบัติงานให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ บริเวณด่านชั้นนอก ด่านชั้นในปิดช่องว่าง ปิดจุดอ่อนของการปฏิบัติงานให้ได้ ยกระดับเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจ การควบคุมพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน โดยให้กำลังพลเพิ่มความเข้มในการตรวจยานพาหนะ และบุคคลต้องสงสัย อีกทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ต้องปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาท มีความตื่นตัวอยู่เสมอ พร้อมรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงที”

จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เมื่อได้สอบถามพี่น้องประชาชน ร้านค้า ผู้ประกอบการบางส่วนนั้น ยังมีความกังวลในเรื่องความปลอดภัย แต่เมื่อมีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแล คุมเข้มด้านมาตรการต่างๆเพิ่มขึ้นก็คาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ทั้งยังเป็นกำลังใจให้กำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อพี่น้องประชาชนให้เกิดความปลอดภัย และจะสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่อีกด้วย

ขณะที่บรรยากาศช่วงเทศกาลตรุษจีนในพื้นที่ของเขตเทศบาลนครยะลายังคงมีความคึกคัก พี่น้องประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ท่านแม่ทัพภาคที่ 4 และผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ได้ลงพื้นที่มา ก็ยิ่งสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้น

 

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts