สระบุรี – “นายอำเภอแชมป์” ประดับตำแหน่งผู้บริหาร อบต.บัวลอย ภายหลัง”นายกเก่ง”แถลงนโยบายต่อสภา(มีคลิป)

สระบุรี – “นายอำเภอแชมป์” ประดับตำแหน่งผู้บริหาร อบต.บัวลอย ภายหลัง”นายกเก่ง”แถลงนโยบายต่อสภา(มีคลิป)

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=8U8yHg6da6g[/embedyt]

วันที่ 31 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายทวีศักดิ์ อยู่ถาวร (นายกเก่ง)นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย แถลงนโยบายการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอยต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย ถึงการที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาบริหารพัฒนาท้องถิ่นของการที่ดำรงตำแหน่งในวาระ4ปี ให้ได้เพื่อความเจริญก้าวหน้าและเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนชาวตำบลบัวลอยตามวิสัยทัศน์ที่ว่างไว้คือ”มุ่งเน้นคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างสังคมให้น่าอยู่ ดูแลการศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับท้องถิ่น” และได้ทำการแต่งตั้งให้นายชูชีพ มิสุนา และ นายมงคล ตาเสือ เป็นสองรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย นางสุทิน ธรรมมา เป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย


ภายหลังจากการที่นายทวีศักดิ์ อยู่ถาวร (นายกเก่ง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย ได้แถลงนโยบายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย นั้น
นายศราวุธ สุวรรณจูฑะ นายอำเภอหนองแค ได้เดินทางมาประดับขีดตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอยและผู้บริหารฯพร้อมได้กล่าวให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์บริหารส่วนตำบลบัวลอย ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นให้นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนเป็นที่ตั้งขององค์กรท้องถิ่นชาวตำบลบัวลอย


หลังจากนั้นได้มีประชาชนในพื้นที่ อบต.บัวลอย ได้มาแสดงความยินดีกับนายทวีศักดิ์ อยู่ถ่วร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย มี่ได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้
จากนั้นพร้อมได้รับประทานอาหารที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอยได้จัดเตรียมไว้
**************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts