สระบุรี: คณะทำงานฯดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ(คลิปเสียง)

สระบุรี: คณะทำงานฯดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ(คลิปเสียง)

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Bvt8SCiWFOM[/embedyt]

 

วันที่ 26 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐจังหวัดสระบุรี เพื่อให้ทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยให้ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วน้ำพลาสติกใช้ครั้งเดียว โฟมบรรจุอาหาร และหลอดพลาสติก ร้อยละ 100 ในปี 2565 ภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม


สำหรับเป้าหมายของมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2565 คณะทำงานทุกหน่วยที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศาลากลางจังหวัด ส่วนราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด และส่วนราชการส่วนภูมิภาคระดับอำเภอ ต้องร่วมกันปฏิบัติ ให้ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงร้อยละ 30 จำนวนถุงพลาสติกหูหิ้วลดลงร้อยละ 100 จำนวนแก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวลดลงร้อยละ 100 จำนวนโฟมบรรจุอาหารลดลงร้อยละ 100 โดยทุกหน่วยต้องรายงานผลดำเนินงานให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี ทุกเดือน ต่อไป
**************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts