วีนิไทย คว้ารางวัล Thailand’s Top Corporate Brands 2021 Award

วีนิไทย คว้ารางวัล Thailand’s Top Corporate Brands 2021 Award

บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมอบรางวัลสุดยอดองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดในประเทศไทย หรือ Thailand’s Top Corporate Brands 2021 Award ในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 6,930 ล้านบาท โดยนายคาซูอะกิ โคกะ กรรมการผู้จัดการ บมจ.วีนิไทยได้ขึ้นรับโล่เกียรติคุณจากศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงาน ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2021 ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

สำหรับปีนี้ถือเป็นการจัดพิธีมอบรางวัลครบรอบปีที่ 12 โดยมีองค์กรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับรางวัลทั้งสิ้น 14 องค์กรในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ซึ่งการประเมินมูลค่าแบรนด์นั้นได้ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า CBS Valuation โดยนำตัวเลขทางการเงินในรายงานประจำปีย้อนหลัง 3 ปีมาคำนวณหาค่าเฉลี่ยภายใต้มุมมองด้านการตลาดซึ่งรวมถึงซีเอสอาร์ ด้านการเงิน และด้านการบัญชี ดังนั้นแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงจึงสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จและการเติบโตของบริษัทในระยะยาว สำหรับวีนิไทยนั้นเคยได้รับรางวัลดังกล่าวประเภทกลุ่มดาวรุ่ง (Rising Star) มาแล้วในปี 2556

 

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

 

Related posts