เทศบาลตำบลทับมา จัดโครงการเสริมสร้างการเรียรู้ตามรอยพ่อหลวง ศึกษาดูงานศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ

เทศบาลตำบลทับมา จัดโครงการเสริมสร้างการเรียรู้ตามรอยพ่อหลวง ศึกษาดูงานศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ

 

เมื่อวันที่ 20 ม.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทับมา เด็กเยาวชน และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 50 คน เดินทางไปศึกษาดูงานศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ดำเนินการโดย อบจ.ระยอง เข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง “การพัฒนาตามพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีนายวราวุธ ปิ่นเงิน ประธานมูลนิธิสถาบันพระมหาชนก นำเยี่ยมชม นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ต่างๆ ภายในศูนย์ฯด้วย เช่น ฐานการเรียนรู้ด้านฟาร์มแกะ เกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านข้าว พัฒนาที่ดิน ปศุสัตว์ ประมง เป็นต้น


นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา กล่าวว่า เทศบาลตำบลทับมา ได้ลงนาม MOU กับ อบจ.ระยอง ในการจัดทำโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง เพื่อบูรณาการร่วมกันกับศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง ดังนั้น จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างการเรียรู้ตามรอยพ่อหลวง ศึกษาดูงานศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ เพื่อให้เด็กและเยาวชน และประชาชนในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทับมา ได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพและเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระราชดำริและพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรด้วย

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts