ทต.ทับมา เดินหน้ารณรงค์ให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มีคลิป)

ทต.ทับมา เดินหน้ารณรงค์ให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=WO4Y9dEtSAg[/embedyt]

 

เมื่อวันที่ 25 ม.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลทับมา ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน มาดำเนินการในพื้นที่ ทั้งการจัดตั้งศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า บูรณาการทำข้อตกลงกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จำนวน 17 องค์กร รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ ผู้นำ กลุ่ม องค์กร เครือข่าย และประชาชนปลูกผักสวนครัว

เน้นการพึ่งพาตนเอง มีวิถีพอเพียง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกันเป็นระบบเครือข่ายชุมชน และส่งเสริมให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลทับมา วัดทับมาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้งสร้างชุมชนสีเขียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ด้วย


นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา กล่าวว่า เทศบาลตำบลทับมา ได้ให้ความสำคัญสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จึงได้รณรงค์ให้ทุกครัวเรือนได้ปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts