สระบุรี : มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดสระบุรี นำเงินและสิ่งของพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย(คลิปเสียง)

สระบุรี : มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดสระบุรี นำเงินและสิ่งของพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย(คลิปเสียง)

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=zzfsZDQfNY4[/embedyt]

วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำเงินและสิ่งของพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้กับนายไพบูลย์ สุริยานนท์ ที่บ้านเลขที่ 309 หมู่ที่ 1 ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสระบุรี พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีได้นำเงินช่วยเหลือ สิ่งของเครื่องใช้อุปโภคและบริโภคนำไปมอบให้


ด้วยได้เกิดเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ที่บ้านเลขที่ 309 หมู่ที่ 1 ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นบ้านของ นายไพบูลย์ สุริยานนท์ พักอาศัยอยู่ 3 คน ประกอบด้วย บิดา มารดา และบุตร ลักษณะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวเพลิงไหม้ทั้งหลัง เบื้องต้นการเกิดเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร


โดยเบื้องต้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง ที่ทำการปกครองอำเภอแก่งคอย ร่วมกับสมาชิกกาชาดจังหวัดสระบุรี เขตอำเภอ แก่งคอย องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ในพื้นที่ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน นำความห่วงใยจากนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และนางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาขาดจังหวัดสระบุรี มอบถุงกาชาด น้ำดื่ม ที่นอนยางพารา เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม แก่ผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น และจังหวัดสระบุรีได้พิจารณาใช้เงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มีอยู่ทางจังหวัดให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย เป็นเงินสดค่าวัสดุซ่อมแซมก่อสร้างที่อยู่อาศัย และเป็นสิ่งของช่วยเหลือเบื้องต้นโดยจัดซื้อเครื่องครัว เครื่องนอน ตามความเหมาะสมและทางจังหวัดสระบุรีจะได้เข้ามาช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยต่อไป

ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความห่วงใยพสกนิกร ที่ได้รับความเดือนร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำเงินช่วยเหลือ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายเงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีอยู่ทางจังหวัด ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติในครั้งนี้ ยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ครอบครัวผู้ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือในครั้งนี้
****************

กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts