ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสระแก้วขับเคลื่อนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลต่อต้านการทุจริตสู่ชุมชน

ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสระแก้วขับเคลื่อนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลต่อต้านการทุจริตสู่ชุมชน

 


*****วันนี้ ( 24 ม.ค.) ที่อาคารโดมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสระแก้ว จัดโครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำจังหวัดสระแก้ว มีโค้ช กรรมการ สมาชิก เยาวชน ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสระแกวและเครือข่ายภาคประชาชน เข้าร่วม จำนวน 200 คน การจัดกิจกรรมฯในวันนี้ มีการจัดแสดงโมเดล การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ของโรงเรียนในสังกัด อบจ.จังหวัดสระแก้ว จำนวน 7 แห่ง ประกอบด้วย

โรงเรียนวัฒนานคร โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ โรงเรียนซับนกแก้ว โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม และโรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา มีการบรรยายเรื่องการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และการเรียนรู้ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตประจำจังหวัดสระแก้ว การเสวนา “เหลียวหลังแลหน้า STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสระแก้ว นอกจากนี้มีการประกวด Model การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ของโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ผลการประกวดปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนซับนกแก้ว รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โรงเรียนวัฒนานคร รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม


*****นายหิรัญ ไชยกันยา ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า นับเป็นเรื่องที่ดีที่ได้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตประจำจังหวัดสระแก้วขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูล ข่าวสารความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตลงสู่ชุมชน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เยาวชน ภาคประชาชน เป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ค่านิยม เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในชุมชนไปสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริตและสร้างสังคมสุจริต


*****นางสาววิลาวัลย์ ขันโท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา กล่าวว่า ในปัจจุบันมีการทุจริตคอรัปชั่นมากมาย ทำให้ประเทศต้องเสียงบประมาณโดยไม่จำเป็น โดยทำเพื่อประโยชน์แก่ตัวเอง เช่น การทุจริตงบประมาณก่อสร้าง การทุจริตเลือกตั้ง อยากฝากถึงบุคคลที่มีพฤติกรรมการทุจริต ขอให้นึกถึงเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของท่านที่ต้องมารับผลกระทบและใช้ชีวิตที่ลำบากขึ้น ถ้าหากพบเห็นข้อมูลการทุจริต ก็อยากจะร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้ทางเว็บไชต์ สำนักงาน ป.ป.ช. ทันที

***ภาพ/ข่าว ดุลยศักดิ์ ไชยรัตน์ ทีมข่าว ส.ปชส.สระแก้ว /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Related posts