นราธิวาส-ผู้ว่าฯนราธิวาสสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังเรื่องโรคในสุกร พร้อมบูรณาการแก้ไขปัญหาสินค้าราคาแพงอย่างเร่งด่วน

นราธิวาส-ผู้ว่าฯนราธิวาสสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังเรื่องโรคในสุกร พร้อมบูรณาการแก้ไขปัญหาสินค้าราคาแพงอย่างเร่งด่วน พิจารณาเปิดตลาดนัดชุมชน ควบคุมราคาสินค้าทุกชนิด ในราคาย่อมเยา พร้อมจัดจำหน่ายสุกรชำแหละราคาควบคุมกิโลกรัมละ 150 บาท

 

นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือถึงมาตรการแก้ไขปัญหาสินค้าราคาแพง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส รักษาการ พัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมฯ

นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค ในตลาดสดเทศบาลเมืองนราธิวาส พบว่า ราคาสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ท้องตลาด เช่น ราคาเนื้อสุกรชำแหละ ไก่สด และไข่ไก่ ซึ่งเป็นอาหารหลักในการดำรงชีพของประชาชน อีกทั้งพ่อค้าแม่ขายก็ได้รับผลกระทบเนื่องจากตลาดซบเซาในช่วงนี้

โดย 3 ส่วนที่สำคัญ จากการประชุมครั้งนี้ คือ การเฝ้าระวังในเรื่องของโรคสุกร ในภาพรวมจังหวัดมีสุกรทั้งสิ้น จำนวน 4,827 ตัว ซึ่งทางปศุสัตว์ได้ลงไปตรวจตราฟาร์มสุกรในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ขณะที่มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อรองรับการแก้ปัญหาสุกรราคาแพงอีกด้วย สำหรับจังหวัดนราธิวาสมีห้องเย็นจัดเก็บเนื้อสุกร จำนวน 7 ที่ ในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส 3 ที่ อำเภอสุไหงโก-ลก 3 ที่และอำเภอตากใบ 1 ที่ โดยมอบหมายภารกิจแบบบูรณาการร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับฝ่ายปกครอง ตำรวจ ตรวจติดตามและให้คำแนะนำในด้านต่างๆ

พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า อยากช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน โดยจะมีการเปิดตลาดนัดชุมชน จัดจำหน่ายสินค้าราคาย่อมเยา เช่น ผลผลิตการเกษตร ตลอดจนกลุ่มอาชีพต่างๆ รวมถึงโครงการธงฟ้าราคาประหยัด และการจำหน่ายเนื้อสุกร ราคาควบคุมในกิโลกรัมละ 150 บาท มาร่วมจัดจำหน่ายด้วย ซึ่งมีการพิจารณาสถานที่เปิดตลาดฯ ไว้ที่ บิ๊กซีนราธิวาส และที่สวน ร.5 อ.เมืองนราธิวาส ในช่วงวันพุธและวันพฤหัสนี้ และสัปดาห์ถัดไปด้วย ด้วยความห่วงใยของทุกภาคส่วน เพื่อลดค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนในระยะนี้ อีกทั้งส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้สามารถมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่หลากหลาย และประชาชนก็ได้ประโยชน์จากการซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ในราคาย่อมเยา

พร้อมทิ้งท้าย ”จังหวัดนราธิวาสพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาสินค้าราคาแพงอย่างจริงจัง” เพื่อช่วยเหลือประชาชน

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts