เชียงใหม่-พาณิชย์จังหวัดลำพูน ระดมอินฟลูเอ็นเซอร์ชาวจีนเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบตลาดและวิพากษ์ผลิตภัณฑ์ (ชมคลิป)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ระดมอินฟลูเอ็นเซอร์ชาวจีนเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบตลาดและวิพากษ์ผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการ “พัฒนาหัตถอุตสาหกรรมหริภุญชัย สู่นวัตกรรมสร้างสรรค์”

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=a-lWH6hvAJk[/embedyt]

 

เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 11:00 น. ณ บริเวณลานชั้น 3 หน้าร้าน CM See Me ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แอร์พอร์ตเชียงใหม่ นางกนกรัตน์ ยุกติรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมทดสอบตลาดและจัดแสดงสินค้าภายใต้โครงการ “พัฒนาหัตถอุตสาหกรรมหริภุญชัย สู่นวัตกรรมสร้างสรรค์”อันเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหัตถุอุตสาหกรรมของจังหวัดลำพูน มีโอกาสศึกษาและทดลองวิธีการค้าผ่านช่องทาง E-commerce ของประเทศจีน มีการเตรีมความพร้อมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับระเบียบ Cross Border  E-commerce ประเทศจีนนำไปสู่การสร้างช่องทางและโอกาสทางการตลาดได้มากขึ้น โดยในงานได้ระดมกลุ่มอินฟลูเอ็นเซอร์จีนที่พำนักอยู่ ณ จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน จำนวนกว่า  15 รายที่มีฐานผู้ติดตามมากกว่า 1 แสนคนเข้าร่วมการทดสอบและวิพากษ์ผลิตภัณฑ์ในช่วงเช้า รวมถึงช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินค้าของดีจังหวัดลำพูนเข้าสู่เครือข่ายชุมชนสังคมออนไลน์ประเทศจีน

 

อ.ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ ศูนย์ China Intelligence Center วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบการตลาดที่ปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าของสินค้ากลุ่ม OTOP และ SMEs จังหวัดลำพูนสู่ตลาดประเทศจีน ซึ่งที่ผ่านมาอาศัยช่องทางการจำหน่ายผ่านร้านจำหน่ายของฝากของที่ระลึกในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว และย่านถนนคนเดินสำคัญ ที่ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว แต่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนก็ยังมีชาวจีนอีกเป็นจำนวนมากที่พำนักอาศัยอยู่ และส่วนหนึ่งประกอบอาชีพเป็น KOL อินฟลูเอ็นเซอร์บนแพลตฟอร์มคลิปวีดีโอสั้น VLOG และไลฟ์สตรีมมิ่ง ซึ่งถือเป็นช่องทางใหม่สำหรับการทำการตลาดสินค้าและบริการ กิจกรรมระหว่างวันที่ 24-26 มกราคมจึงได้ระดมกลุ่มอินฟลูเอ็นเซอร์ที่มีชื่อเสียงและชาวจีนที่พำนักอาศัยในจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่มาร่วมทดสอบและวิพากษ์ผลิตภัณฑ์กว่า 50 ราย ซึ่งทุกคนจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าบนช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของแต่ละอินฟลูเอ็นเซอร์ต่อไป

สำหรับสินค้าที่เข้าร่วมการทดลองตลาดในครั้งนี้มีจำนวน 30 ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าที่ผ่านการคัดเลือกภายใต้โครงการ “พัฒนาหัตถอุตสาหกรรมหริภุญชัย สู่นวัตกรรมสร้างสรรค์” ประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน สินค้าทุกรายการได้ถูกนำขึ้นแสดงบนร้านค้าออนไลน์ “เถาเป่า”ของประเทศจีนและสามารถจำหน่ายและขนส่งผ่านระบบโลจิสติกส์ข้ามแดนแบบ “door to door” ไปถึงมือผู้รับปลายทางในประเทศจีนได้ และมีการส่งเสริมการขายผ่านช่องทาง”ไลฟ์สตรีมมิ่งบนเถาเป่า” รวมถึงการจัดทำ E-catalog ฉบับภาษาจีนเพื่อให้ผู้ซื้อชาวจีนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายช่องทาง

พัฒนชัย/เชียงใหม่

Related posts