ปทุมธานี-จัดฝึกอบรม โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล (ชมคลิป)

ปทุมธานี-จัดฝึกอบรม โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล
**********************

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=VdfE2COm4Uw[/embedyt]

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม สถานีตำรวจคูคต จัดฝึกอบรม โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล โดยมีพันตำรวจโทจิรพัฒน์ ศรีเดช รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรคูคต ประธานในพิธี พร้อมด้วยพันตำรวจโทกชกร ไทศาศวัต สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรคูคต ส่วนภายในงานโดยมี ร.ต.อ.ธีรพงษ์ พอกพูนดี รอง สวป.สภ.คูคต วิทยากร, ร.ต.ท.รักชัย เสือบุญมี รอง สว.(ป.) สภ.คูคต วิทยากร, ร.ต.ต.ชายชาญ กุศโร รอง สว.(ป.) สภ.คูคต วิทยากร, ด.ต.แทน ไพรบึง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คูคต วิทยากร, ด.ต.ถวิล เจนใจ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คูคตวิทยากร ได้ให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม

ด้านพันตำรวจโทจิรพัฒน์ ศรีเดช รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรคูคต ประธานในพิธีกล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน การเกิดอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี มีแนวโน้มสูงขึ้น ประกอบกับสถานภาพกำลังพลของข้าราชการตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจภูธรคูคต ไม่สอดคล้องกับปริมาณอาชญากรรมที่เกิดขึ้น รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีนโยบายให้ข้าราชการตำรวจ แสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่

โดยออกระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ เพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่ ของประชาชน ที่เข้ามาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในฐานะผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย สถานีตำรวจภูธรคูคต จึงได้จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรม ระดับสถานีตำรวจ โดยคัดเลือกตัวแทนจาก ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน นักเรียนนักศึกษา ผู้นำกลุ่มมวลชนต่างๆ จำนวน 50 คน มาเพื่อรับการฝึกอบรม ในระดับสถานีตำรวจในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว วะจะนะชัย วาจาพารวย/รายงาน

Related posts