ศรชล.โดย ศคท.จว.จบ.ร่วมพิธีส่งมอบปลากะตักและปลาทูแห้งให้กับโครงการพระราชดำริฯ

ศรชล.โดย ศคท.จว.จบ.ร่วมพิธีส่งมอบปลากะตักและปลาทูแห้งให้กับโครงการพระราชดำริฯ

 


เมื่อ 19 ม.ค.65 ที่ผ่านมา  ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของ ชาติทางทะเล ภาค 1 (ศรชล.ภาค 1) โดย น.อ.สุเทพ พงษ์ศรีกุล หน.ศูนย์ควบคุมความ มั่นคงท่าเรือจังหวัดจันทบุรี ( หน.ศคท.จว.จบ.) ร่วมพิธีส่งมอบ ปลากะตักและปลาทูแห้ง ให้กับโครงการพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มี นายปฏิณญา พานิชอัตรา นายอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็นผู้ส่งมอบให้กับผู้แทน ทรภ.1 ณ ศาลาเอนกประสงค์ จุดชมวิวปากน้ำแขมหนู ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี 0909535645

Related posts