ศรชล.บูรณาการร่วมตรวจเรือประมงในทะเล เพื่อยับยั้งการกระทำผิดกฎหมาย

ศรชล.บูรณาการหน่วยงาน ตรวจเรือในทะเล เพื่อยับยั้งการกระทำผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ การลักลอบเข้ามือง การลักลอบค้าน้ำมันเถื่อน การขนถ่ายสัตว์น้ำกลางทะเลผิดกฎหมาย และการขนยาเสพติด

 


วันที่ 21 ม.ค.65 ศรชล.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ น.อ.ไกรพิชญ์ หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้อำนวยการบูรณาการ ตรวจเรือประมงในทะเล พื้นที่ อ.ปราณบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยต่างๆ ของ ศรชล.เข้าบูรณาการร่วมตรวจ ประกอบด้วย ศรชล.จว.ปข. ศคท.จว.ปข.


สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำรวจน้ำปราณบุรี ตำรวจภูธรปากน้ำปราณบุรี ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศจร.ปราณบุรี จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพัฒนาสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้เรือของ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย (ประจวบคีรีขันธ์) หมายเลข 602 ออกตรวจเรือประมงในทะเลพื้นที่ปากน้ำปราณบุรี


โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยับยั้งการกระทำผิดกฎหมายและค้ามนุษย์ การลักลอบเข้ามือง การลักลอบค้าน้ำมันเถื่อน การขนถ่ายสัตว์น้ำกลางทะเล แบบผิดกฎหมาย และการขนยาเสพติด ผ่านช่องทางเรือประมง โดยได้เข้าทำการตรวจเรือประมง จำนวน 6 ลำ
ผลการตรวจเอกสารถูกต้องครบถ้วน ไม่พบการกระทำความผิด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี 0909535645

Related posts