สระบุรี : จัดงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2565(คลิปเสียง)

สระบุรี : จัดงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2565(คลิปเสียง)

วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. ที่หอประชุมศูนย์ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ องค์กรและสมาคม ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะและนำกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ 17 มกราคมของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหง ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย


ทั้งนี้ ตามคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็น “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” และเป็นวันรัฐพิธีโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ เนื่องจากเป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงค้นพบศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่เป็นหลักฐานสำคัญว่าชนชาวไทยได้มีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามมาแต่โบราณกาล


พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 3 ในราชวงศ์พระร่วงแห่งราชอาณาจักรสุโขทัย เสวยราชย์ประมาณพุทธศักราช 1826 ถึงประมาณพุทธศักราช 1841 ทั้งยังได้ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 1826 ทำให้ชาติไทยได้สะสมความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรมและวิชาการต่าง ๆ นอกจากนี้ พระองค์ยังได้ทรงรวบรวมแคว้นต่าง ๆ เข้าด้วยกันจนเป็นราชอาณาจักรไทยที่กว้างใหญ่ไพศาล ทรงวางรากฐานแห่งความเจริญไว้ให้แก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยทุกคน สืบทอดต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน
*****************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts