แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคระยอง แข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า มุ่งให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้ความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนการฝึกมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ (มีคลิป)

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคระยอง แข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า มุ่งให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้ความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนการฝึกมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=eLpGGlyb0Rk[/embedyt]

 

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 16 ม.ค.65 ที่แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคระยอง อ.เมือง จ.ระยอง ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง มีนายวัฒนา กล้าหาญ หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคระยอง กล่าวรายงาน ซึ่งการแข่งขันดังกล่าววิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นภายในงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2564

ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวมีวิทยาลัยเทคนิค เข้าร่วมแข่งขัน 12 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการติดตั้งและควบคุมไฟฟ้าให้แก่นักเรียนนักศึกษา และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนและการฝึกมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริง ตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานความสามารถของนักเรียน นักศึกษาอีกด้วย

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts