วิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดงานวันครู ประจำปี 2565 ระลึกถึงพระคุณพระบูรพาจารย์ มอบเกียรติบัตรยกย่องครูที่มีผลงานดีเด่น (มีคลิป)

วิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดงานวันครู ประจำปี 2565 ระลึกถึงพระคุณพระบูรพาจารย์ มอบเกียรติบัตรยกย่องครูที่มีผลงานดีเด่น

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=UA5SjVBd5HQ[/embedyt]

 

เมื่อวันที่ 16 ม.ค.2565 ที่อาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช ผู้ชำนาญการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสนับสนุนเขต EEC เป็นประธานเปิดงานวันครู ประจำปี 2565 มีว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง นำผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสถาบันการศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชนในจังหวัดระยอง เข้าร่วมกิจกรรมฯ

ในงานมีการมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูให้มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยมีรางวัล”พระพฤหัสบดี”จำนวน 2 คน รางวัล”คุรุสดุดี”จำนวน 1 คน รางวัล”ครูดีศรีระยอง”จำนวน 10 คน และรางวัล”ครูดีศรีอาชีวะ”จำนวน 153 คน และมีพิธีสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระบูรพาจารย์ กล่าวปฏิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษาและยืนสงบนิ่ง เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว

ทั้งนี้การจัดงานวันครูดังกล่าว จัดขึ้นเนื่องด้วย วันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็น”วันครู”เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ แม่พิมพ์ พ่อพิมพ์ของชาติที่ได้อบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดี มีทักษะความรู้ ดังนั้นครูจึงเป็นบุคคลที่สำคัญอย่างยิ่งในวงการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ และประสบการณ์ รวมทั้งเป็นอาชีพที่ถือว่ามีความเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างมาก โดยคำขวัญวันครูปีนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565 คือ”พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้ สู่อนาคต”

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts