ผกก. สภ.นิคมพัฒนา นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเข้าถึงประชาชน

พ.ต.อ.คมน์สรณ์ มาบำรุง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ตำรวจไซเบอร์ เปิดห้องประชุมร่วมผู้นำชุมชนแถลงนโยบายการเปิดโครงการ RTP Cyber Village

 


เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 มีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ และได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสถานีตำรวจภูธรนิคมพัฒนา ตระหนักดีถึงปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวนี้ และเนื่องด้วยการที่ต้องดำเนินตามแผนและมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นีั ประชาชนทุกคนจึงจำเป็นใช้ชีวิตในวิถีใหม่ หรือ “New Nomal” จึงเกิดเป็นโครงการ RTP Cyber Village ขึ้น โดยการที่นำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้ง่าย เป็นสากล มาดำเนินการเพิ่มช่องทางการให้บริการประชาชน ให้มากยิ่งขึ้นโดย พ.ต.อ.คมน์สรณ์ มาบำรุง ผกก.สภ.นิคมพัฒนา


ได้แสดงถึงปณิธานอันแน่วแน่และได้มอบนโยบายไว้แก่ข้าราชการตำรวจ สภ.นิคมพัฒนาไว้ว่า
“ความทุกข์ของประชาชน คือความทุกข์ของเรา”
“เราคือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ วันนี้ประชาชนมีความทุกข์ ตำรวจสภ.นิคมพัฒนา จะนิ่งเฉยอยู่ได้อย่างไร”
“เราต้องช่วยกันแก้ปัญหาให้ประชาชน โดยนำเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและดำเนินการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดเป็นความยั่งยืนของความสุขในทุกชุมชนในพื้นที่ ต่อไป”


สภ.นิคมพัฒนา จึงจัดให้มีการประชุมในโครงการ Cyber Village ร่วมกับผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สภ.นิคมพัฒนา เพื่อชี้แจงให้ทราบถึงจุดประสงค์รายละเอียดของโครงการ Cyber Village การมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับตำรวจ การขยายช่องทางการให้บริการประชาชน ทั้งในสถานีและนอกสถานี การยกระดับการให้บริการในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานตำรวจ การสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อประสิทธิ์ภาพการป้องกันอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฯลฯ
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้าถึงง่าย เป็นสากล เพื่อดำเนินการตามแผนและ นโยบาย ที่ ตร. กำหนดไว้

กฤตภาส แตงเพชร์ ขตว.ระยอง ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts