สุโขทัย-ขนส่งสุโขทัยลงพื้นที่ เดินประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการจองประมูลทะเบียนรถสวย เลขมงคล ของดีสุโขทัย

สุโขทัย-ขนส่งสุโขทัยลงพื้นที่ เดินประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการจองประมูลทะเบียนรถสวย เลขมงคล ของดีสุโขทัย

 

นายภูสิทธิ์ อนันทวัฒน์ ขนส่งจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนำหัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ นำบุคลากรสำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย ออกพบประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ สำหรับรถยนต์หมวดอักษร กท “การงานก้าวหน้า การค้าทวีคูณ” ของจังหวัดสุโขทัย มีพิธีปลุกเสก พิธีเจิมป้าย เสริมคาถา ปลุกเสก เสริมสิริมงคล ลงยังแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถสวยหมวดอักษร (กท) ของจังหวัดสุโขทัย เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2564 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่จะร่วมประมูล ได้นำไปใช้ในชีวิต และครอบครัว เลขทะเบียนรถสวยจากเกจิดังสุโขทัย


นายภูสิทธิ์ อนันทวัฒน์ ขนส่งจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่าการประมูลหมายเลขทะเบียนฯในครั้งนี้ ใช้วิธีการประมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต รายได้จากการประมูลจะนำเข้า “กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” เพื่อเป็นทุนสนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนเพื่อนำเงินรายได้สมทบเข้ากองทุนสำหรับใช้ในกิจการความปลอดภัยทางถนน ผู้สนใจเลขทะเบียนมงคลกราฟิกรูปแบบที่สวยงาม บ่งบอกความเป็นสุโขทัย และประเทศไทย เป็นสิริมงคล เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย เริ่มลงทะเบียนพร้อมประมูลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ปิดประมูลวันที่ 30 มกราคม 2565 และผู้สนใจร่วมประมูลเลขทะเบียนรถสวย ของป้ายทะเบียนจังหวัดสุโขทัย หมวดอักษร กท สำหรับรถเก่ง รถกระบะ 4 ประตู และรถแวน 7 ที่นั่ง ของสำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย สายด่วน 1584 สอบถามเพิ่มเติม 055642316 055-612731 www.tabienrod.com

 

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 081-2844862

 

Related posts