สระบุรี : “ภูตะวันกรุ๊ป”สนับสนุนที่กดเจลพร้อมเจล 10 ชุด มูลค่า 10,000 บาท ให้สาธารณสุขอำเภอวิหารแดง เพื่อป้องกันโควิด-19

สระบุรี : “ภูตะวันกรุ๊ป”สนับสนุนที่กดเจลพร้อมเจล 10 ชุด มูลค่า 10,000 บาท ให้สาธารณสุขอำเภอวิหารแดง เพื่อป้องกันโควิด-19

 


วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 11.30 น.ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิหารแดง นายภูตะวัน เทียนกระจ่าง กรรมการผู้จัดการ ภูตะวันกรุ๊ป ได้มอบหมายให้นายกฤษฎา สมมาตร ผู้แทนนำไปมอบฯ


ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิหารแดง ได้ขอรับการสนับสนุนที่กดเจลพร้อมเจล จำนวน 10 ชุด มูลค่า 10,000 บาท เพื่อใว้ใช้ในการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และป้องกันโรคโควิด-19 โดยมีนายเริ่ม มะโน้น้อม สาธารณสุขอำเภอวิหารแดง เป็นผู้รับมอบและไปมอบให้ต่อที่ว่าการอำเภอวิหารแดง จำนวน 2 ชุด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง7แห่ง จำนวน 7 ชุด ไว้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิหารแดง จำนวน 1ชุด
***************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts